KOC-TOP – Kompetenčni center tovarn prihodnosti

Nosilec
tecos
Status
V teku
Trajanje
2019 - 2022
Spletna stran projekta
https://www.srips-rs.si/
Program
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022
Koordinator
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Ostali partnerji
• Agromehanika, d.d. • Albaugh TKI d.o.o. • Allium z.o.o., - so. p. • Anton Blaj d.o.o. • Atotech Slovenija d.d. • Belinka-Belles, d.o.o. • Beti d.d. • BTS Company, d.o.o. • Cablex-M d.o.o. • Cablex-T d.o.o. • Emo - Orodjarna d.o.o. • Evropski razvojni inštitut • Flexido d.o.o. • Gorenc - Igor Stare s.p. • Gorenje I.P.C., d.o.o. • Gorenje Orodjarna, d.o.o. • Helios Kemostik d.o.o. • Henkel Maribor d.o.o. • Ikor, d.o.o. • IMP Armature d.o.o. • INEA d.o.o. • Iskra, d.o.o. • Jamnik d.o.o. • Jub d.o.o. • Juteks d.o.o. • Kern d.o.o. • Kolektor Group d.o.o. • Kolektor sSsteh d.o.o. • Kopur d.o.o. • Kovinoplastika Lož d.o.o. • Lotrič Certificiranje d.o.o. • LPKF d.o.o. • Marsi, Mario Šinko s.p. • Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana • Melamin d.d. • Kočevje Mitol d.o.o. • Sežana odelo Slovenija d.o.o. • Plastik si d.o.o. • Plastika Skaza d.o.o. • Razvojni center Novo Mesto d.o.o. • Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS)
Namen KOC-TOP – Kompetenčni center tovarn prihodnosti je odgovoriti na potrebo partnerskih podjetij pri uvajanju kompetenc prihodnosti, ki jih potrebujejo v dobi 4. industrijske revolucije in družbe 5.0, ko se briše meja med fizičnim in digitalnim svetom.

Opis projekta:

Glavni cilj projekta je zagotoviti doseganje višje usposobljenosti kadrov, njihove motivacije za vseživljenjsko učenje in uvedbe poslovnih izboljšav za povečanje konkurenčnosti podjetij. Projekt in njegove cilje smo zastavili na podlagi preverjenih potreb partnerskih podjetij po kompetencah za tovarne prihodnosti.

Vsa vključena podjetja kot skupni izziv razvijajo kompetence zaposlenih za rešitve industrije 4.0, predvsem digitalizacijo, avtomatizacijo, robotiko, vitko proizvodnjo in umetno inteligenco, kar bo vključeno tako v skupna kot v zunanja usposabljanja, in nov program “specializacije za tovarne prihodnosti”. Na ta način bo projekt spodbudil podjetja k močnejši vključitvi v verige vrednosti.

Za S4 Krožno gospodarstvo so pomembna predvsem usposabljanja s področja avtomatizacije, umetne inteligence in vitke proizvodnje, s katerimi bodo podjetja pridobila znanja za uvajanje tehnologij krožnega gospodarstva pri uporabi sekundarnih surovin in odpadkov, kompetence trajnostnega razvoja pa bodo okrepile skrb za varovanje okolja in družbeno odgovornost.

Partnerstvo je zgrajeno okoli SRIP ToP, ki ima v akcijskem načrtu cilje izboljšanja kompetenc zaposlenih za optimalen prispevek k izboljšavam podjetij. Ključne kompetence so bile nadalje obdelane v kompetenčnem modelu KoC ToP in tekom priprave tega projekta. Področje tovarn prihodnosti je široko, zato je v partnerstvo vključenih tudi nekaj drugih strateško pomembnih podjetij, predvsem s področja orodjarstva, predelovalne industrije in procesov vodenja, sodelujeta tudi invalidsko in socialno podjetje.

TECOS vloga:

Glavna vloga TECOS-a v okviru projekta je aktivno informiranje in ozaveščanje podjetij, zaposlenih in ključnih deležnikov tovarn prihodnosti in tudi širšo javnost o pomembnosti usposabljanja kadrov in vseživljenjskega učenja, kar bo pomembno prispevalo k prehodu slovenske družbe v Družbo 5.0, ki bo temeljila na izobraženih in kompetentnih posameznikih, motiviranih za učenje.

Kontakt: dr. Matjaž Milfelner