Članstvo

Združujemo slovensko orodjarsko in kovinsko predelovalno industrijo

TECOS je krovno interesno združenje slovenskih orodjarjev. Združuje podjetja s področja orodjarstva in izdelovalnih tehnologij, ki se zavedajo, da sta znanje in sodelovanje ključnega pomena v današnji dinamični in informacijski družbi. Specifičen položaj ter dobra poznanstva in vezi v priznanih domačih in tujih ustanovah nam omogočajo dober pregled nad dogajanjem v svetu na področju orodjarstva in strojništva na splošno.
  • posredovanje povpraševanj in ponudb
  • skupinski nastopi v tujini (dnevi dobaviteljev, sejemske predstavitve)
  • organizacija dogodkov za mreženje članov
  • zastopanje interesov članov lokalno in mednarodno
  • komercialni popusti na naše storitve

TECOS je pravi naslov za zastopanje vaših interesov!

  • smo koordinatorji aktivnosti pri ISTMA (mednarodno orodjarsko združenje) za Slovenijo
  • dobro poznamo specifiko orodjarske in kovinsko-predelovalne branže
  • dobri kontakti s sorodnimi združenji v tujini
  • sodelovanje z GZS, OZS, SPIRIT in diplomatskimi predstavništvi v tujini
  • članom omogočamo dostopno članarino

ISTMA

TECOS je koordinator aktivnosti za Slovenijo pri mednarodnem orodjarskem združenju ISTMA.
Več informacij o aktivnostih ISTMA