POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES vam podajamo informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

UPRAVLJAVEC:

TECOS

RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE (v angleščini: Slovenian Tool and Die Development Center)
Kidričeva ulica 25
3000 Celje
Matična številka: 5865018000
Davčna številka: SI 70378193

KONTAKTNI PODATKI:

E-pošta: info@tecos.si

Tel. št.: +386(0)34900920

NAMENI IN PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo izključno za namene za katere so bili podatki posredovani in skladno s pravnimi podlagami po Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkovNamen obdelave
Privolitev posameznikaPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (npr. SMS-a, telefona, …).
Pogodba  Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. V primeru, da nam podatkov ne posredujete, pogodbe z vami ne moremo skleniti.
ZakonObdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.
Zakoniti interesObdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov,za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba.

OBISK NAŠE SPLETNE STRANI

Ob obisku naše spletne strani in njeni uporabi obdelujemo naslednje osebne podatke:

Ime piškotkaVrstaČas trajanjaFunkcija
_gaAnalitični1 letoTo ime piškotka je povezano s storitvijo Google Universal Analytics, ki je pomembna posodobitev Googlove storitve analitike, ki se pogosteje uporablja. Ta piškotek se uporablja za razlikovanje edinstvenih uporabnikov z dodelitvijo naključno ustvarjene številke kot identifikatorja stranke. Vključen je v vsako zahtevo strani na spletnem mestu in se uporablja za izračun podatkov o obiskovalcih, sejah in oglaševalskih akcijah za analitična poročila spletnih mest.
_ga_R1YL0G2254Analitični1 letoTa piškotek uporablja Google Analytics za ohranjanje stanja seje.
_gat_gtag_UA_51015255_1Analitični53sTa piškotek je del storitve Google Analytics in se uporablja za omejevanje zahtev (stopnja zahtev za plin).
_gidAnalitični24 urTa piškotek nastavi Google Analytics. Shranjuje in posodablja edinstveno vrednost za vsako obiskano stran ter se uporablja za štetje in sledenje ogledov strani.
VISITOR_INFO1_LIVEAnalitični6 mesecevTa piškotek nastavi Youtube, da spremlja uporabniške nastavitve za videoposnetke Youtube, vdelane v spletna mesta; lahko tudi ugotovi, ali obiskovalec spletnega mesta uporablja novo ali staro različico vmesnika Youtube.
YSCAnalitičniSejaTa piškotek nastavi YouTube za sledenje ogledom vdelanih videoposnetkov.
_GRECAPTCHANujni/potrebni6 mesecevGoogle reCAPTCHA nastavi potreben piškotek (_GRECAPTCHA), ko se izvede za namen zagotavljanja analize tveganj.
wp-wpml_current_languageFunkcionalni piškotkiSejaShrani trenutni jezik. Privzeto je ta piškotek nastavljen samo za prijavljene uporabnike. Če omogočite jezikovni piškotek za podporo filtriranja AJAX, bo ta piškotek nastavljen tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni.

HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi posameznikove osebne privolitve ali zakonitega interesa, hranimo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov.

PRAVICE POSAMEZNIKA

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov vam pripadajo sledeče pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOVPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.
PRAVICA DO POPRAVKAPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
PRAVICA DO IZBRISAPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to izpolnjenji pogoji določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVEPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar so za to izpolnjenji pogoji določeni v členu 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
PRAVICA DO UGOVORAPosameznik ima pravico, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav osebnih podatkov kadarkoli ugovarja.

UVELJAVLJANJE PRAVIC

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov je uveljavljenje pravic za posameznika brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico zaračunati razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo stroške posredovanja informacij ali izvajanja zahtevanega ukrepa. V določenih primerih lahko vašo zahtevo tudi zavrnemo. Vsa vprašanja povezana z obdelavo posameznikovih osebnih podatkov ali morebitnih zahtev v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, sprejemamo na elektronski naslov ter po pošti na naslov zavoda. V kolikor menite, da so vam kakorkoli kršene pravice, se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS. Pritožbo lahko podate na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

POGODBENA OBDELAVA IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

V nekaterih primerih posamezne obdelave osebnih podatkov poverimo pogodbenemu obdelovalcu. Vselej poskrbimo, da so vsa razmerja s pogodbenimi obdelovalci ustrezno urejena s pogodbo o obdelavi. Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo in posredujejo, v kolikor bi to od nas zahtevali pooblaščeni organi na podlagi zakonske zahteve ali zakonske zahteve.

IZNOS PODATKOV

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države ali mednarodne organizacije.

INFORMACIJE O OBSTOJU AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

OBJAVA SPREMEMB

Pridržujemo si pravico do sprememb te politike varovanja osebnih podatkov.