Usposabljanja

Aktualna

dr. Dragan Kusić

Glavni poudarki usposabljanja:

- uporaba napredne aktuatorike in senzorike v plastičarskem sektorju,
- varnost različnih podatkov,
- izvedba digitalizacije v proizvodnem podjetju in stroški vpeljave,
- dvig učinkovitosti proizvodnje.

dr. Vesna Žepič Bogataj

Glavni poudarki usposabljanja:

- lastnosti bioplastike in kompozitnih različic,
- klasifikacija biopolimerov in področja uporabe,
- tehnologije predelave.

Sebastjan Kotnik

Glavni poudarki usposabljanja:

-FMEA in njen vpliv na stroške
-področja uporabe FMEA metode
-prikaz direktnega izplena metode
-obvladovanje nepredvidenih stroškov

mag. Andrej Glojek

Glavni poudarki usposabljanja:

- lastnosti plastičnih materialov,
- kriteriji za iskanje substitutov za posamezne plastične materiale,
- poglobljeno znanje o materialih,
- metode preizkušanja,
- tehnično prevzemni pogoji.

Sebastjan Kotnik

Glavni poudarki usposabljanja:

- metodika koncipiranja novih produktov,
- sistemi vrednotenja tehničnih rešitev po tehnično/ekonomskih kriterijih,
- patentno področje (ščitenje, kolizije, postopek dela),
- metode za hitro iskanje variantnih rešitev.

Matjaž Rot

Glavni poudarki usposabljanja:
- osnove komponente brizgalnega stroja,
- osnove perifernih naprav (sušilne naprave, temperirke),
- opis postopka osnovnega zagona in brizganja,
- kratka optimizacija brizganja glede na izbrani kriterij.

mag. Andrej Glojek

Glavni poudarki usposabljanja:
- osnove zasnove orodij,
- vrste orodij za brizganje,
- elementi orodij,
- ostale značilnosti.

dr. Dragan Kusić

Glavni poudarki usposabljanja:

AMT2P: Uporaba naprednih proizvodnih tehnik v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na primeru sektorja plastike

mag. Andrej Glojek

Glavni poudarki usposabljanja:
- zakaj se pojavljajo napake,
- kaj je vzrok napak,
- kako napake odpraviti?

Luka Botolin

Glavni poudarki usposabljanja:
- GD&T osnove (kaj je GD&T, risbe in simboli, bazni sistemi, mednarodni standardi in GD&T),
- predstavitev osnovnih skupin in tolerančnih con (tolerance oblike, lege,...),
- razumevanje baznih sistemov (osnovni tipi baznih sistemov, najpogostejši tipi baznih sistemov, bazne točke),
- posebnosti pri merjenju plastičnih kosov (na kaj biti pozoren pri toleriranju in merjenju plastičnih kosov),
- praktični primeri (prikaz primera meritve in uporabe PMI v programskem paketu GOM).

Sebastjan Kotnik

Glavni poudarki usposabljanja:
- izvedbe in rešitve različnega vodenja elementov v orodjih za injekcijsko brizganje;
- problematika odzračevanja izdelkov za masovno produkcijo;
- osnove in metodika določevanja temperiranja v orodjih;
- napotki in različne rešitve zaklepanja v orodjih za injekcijsko brizganje.

mag. Andrej Glojek

Glavni poudarki usposabljanja:
- procesni parametri brizganja,
- priprava materiala,
- priprava orodja za proizvodno delo,
- priprava stroja za proizvodno delo,
- preračuni.

Nenad Ilić, Kistler

Glavni poudarki Dneva orodjarstva 2023:
- zeleni prehod,
- aditivne tehnologije,
- Industrija 4.0,
- dobre prakse zelenega prehoda.

Nenad Ilić, Kistler

Glavni poudarki usposabljanja:
- avtomatski nadzor kakovosti brizganja, ki temelji na merjenju pT v kalupih.

mag. Andrej Glojek

Glavni poudarki usposabljanja:
- priprava materiala in orodja,
- priprava in nastavitev stroja za proces brizganja,
- tehnološka zasnova procesa brizganja,
- vplivni parametri.

TECOS v sodelovanju s projektnimi partnerji

Projekt SAMANTHA, v okviru katerega smo s partnerji razvili e-učno platformo za potrebe aditivne proizvodnje, se bliža h koncu. Na dogodku bomo predstavili izzive, cilje in rezultate projekta ter preostale korake do zaključka projektnega sodelovanja.

MARSi group, TECOS

Agenda:
- Soft skills as a success factor for professional success
- Production process with focus on toolmaking and habitat sector
- DMLS technology in toolmaking sector - practical usage
- Q&A

mag. Andrej Glojek

Glavni poudarki usposabljanja:
- Priprava materiala in orodja
- Priprava in nastavitev stroja za proces brizganja
- Tehnološka zasnova procesa brizganja
- Vplivni parametri

Sebastjan Kotnik

Glavni poudarki usposabljanja:

- Izvedbe in rešitve različnega vodenja elementov v orodjih za injekcijsko brizganje
- Problematika odzračevanja izdelkov za masovno proizvodnjo
- Osnove in metodika določevanja temperiranja v orodjih
- Napotki in različne rešitve zaklepanja v orodjih za injekcijsko brizganje

mag. Andrej Glojek

Glavni poudarki usposabljanja:
- Priprava materiala in orodja
- Priprava in nastavitev stroja za proces brizganja
- Tehnološka zasnova procesa brizganja
- Vplivni parametri

19., 24. in 26.1.2023

dr. Dragan Kusić

Glavni poudarki usposabljanja:
- Priprava materiala in orodja
- Priprava in nastavitev stroja za proces brizganja
- Tehnološka zasnova procesa brizganja
- Vplivni parametri

TECOS v sodelovanju s projektnimi partnerji

Pilotni test uporabe e-učne platforme:
- Tehnični moduli
- Transverzalni moduli
- Uporaba DMLS tehnologije v orodjarskem sektorju

Usposabljanje po temah

Na podlagi dolgoletnega razvoja, izkušenj, industrijske prakse, projektnega sodelovanja in sodelovanja z akademsko sfero smo oblikovali širok nabor tem usposabljanj in program dodatne poklicne kvalifikacije BRIZGALEC PLASTIČNIH MAS, ki jih izvajajo naši in gostujoči predavatelji. Vsi so vodilni strokovnjaki na svojih področjih.

Spodaj je na voljo seznam seminarjev, ki jih organiziramo, za bolj podroben pregled vseh usposabljanj in dodatne poklicne kvalifikacije pa vam priporočamo, da prelistate brošuro TECOS usposabljanja.

Usposabljanja bodo izvedena, ko bo prijavljenih vsaj 8 udeležencev. Podjetjem, ki želijo na usposabljanje prijaviti 8 ali več zaposlenih, ponujamo možnost izvedbe usposabljanja interne narave – le za zaposlene podjetja.

Za povpraševanje po obstoječi ali morebitni novi temi izpolnite obrazec.

Polimerni materiali

POLIMERNI MATERIALI PREDAVATELJ
Izbira plastičnih materialov po sistemu CAMPUS mag. Andrej Glojek
Termoplasti in drugi materiali za brizganje mag. Andrej Glojek
Funkcionalne lastnosti biopolimerov – industrijska predelava dr. Vesna Žepič Bogataj
Polimerni materiali – novo, lastnosti, preprosto prepoznavanje Janez Navodnik

Tehnologije

TEHNOLOGIJE PREDAVATELJ
Oblikovanje in konstruiranje plastičnih izdelkov mag. Andrej Glojek
Tehnološka priprava na brizganje mag. Andrej Glojek
Osnovne nastavitve stroja in optimiranje procesa brizganja Matjaž Rot
Napake pri brizganju mag. Andrej Glojek
Večkomponentne tehnologije brizganja mag. Aleš Adamlje
Posebne tehnologije brizganja (večkomponentne, IML, IMD, FIM, CM, varioterm) mag. Aleš Adamlje
Tehnologije ekstrudiranja, pihanja in termoformiranja Janez Navodnik
Industrija 4.0 v plastičarski industriji dr. Dragan Kusić

Orodja

ORODJA PREDAVATELJ
Orodja za brizganje plastike mag. Andrej Glojek
Vodenje, zaklepanje, temperiranje in odzračevanje orodij za brizganje Sebastjan Kotnik
Trde PVD prevleke za zaščito orodij in možnosti zaščite orodij za predelovanje plastike dr. Peter Panjan
Praktična uporaba hladilno mazalnih sredstev za obdelavo kovin dr. Milan Kambič, dr. Boris Kržan
Načrtovanje izdelave pločevinastih izdelkov dr. Mihael Volk

Simulacije

SIMULACIJE PREDAVATELJ
Simulacije brizganja plastike mag. Andrej Glojek
Uporaba mehanskih simulacij pri zasnovi in optimizaciji izdelkov Martin Amon

Meritve

MERITVE PREDAVATELJ
GD&T meritve v svetu plastike Luka Botolin

Inženirska znanja

INŽENIRSKA ZNANJA PREDAVATELJ
Tečaj modeliranja FUSION 360 Sebastjan Kotnik
Uspešno koncipiranje novega produkta Sebastjan Kotnik
FMEA zgodnje odkrivanje napak Sebastjan Kotnik
Napredno modeliranje z FUSION 360 Klemen Repenšek

Usposabljanja po meri

Pri pripravi usposabljanj se s podjetjem uskladimo glede želja in ciljev. Svetujemo, kako okrepiti znanja in veščine zaposlenih, skupaj začrtamo vsebinske sklope in potek usposabljanja. V zadnjem koraku določimo še termine izvedbe, prostorske potrebe in opremo za izvedbo usposabljanj ter po želji tudi praktične demonstracije v proizvodnem okolju.

Če želite več informacij o določeni temi, nas kontaktirajte preko elektronske pošte.