Usposabljanje: Vodenje, zaklepanje, temperiranje in odzračevanje orodij za brizganje

Pri pripravi usposabljanj se s podjetjem uskladimo glede želja in ciljev.

  Udeleženec

  Kontaktni podatki

  Podatki o podjetju

  DDV zavezanec

  DANE

  Ostali udeleženci