SMARTY – Pametna mala in srednja podjetja pripravljena na industrijo 4.0

Nosilec
tecos
Status
V teku
Trajanje
1.10.2019 - 30.9.2023
Spletna stran projekta
https://www.interregeurope.eu/
Program
Interreg Europe
Koordinator
Občina Prato, Italija
Ostali partnerji
Textile Center of Excellence (Huddersfield & District Textile Training Company Ltd) (UK) International center of advanced materials and raw materials of Castilla y León (ICAMCyL) (ES) The Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, PL Regional Council of Lapland (FI) Flanders Make (BE) i2CAT Private Foundation, Digital Innovation Internet in Catalonia (ES) Next Technology Tecnotessile (IT) Regional Government of Catalunya (ES) Mazowieckie Voivodeship/The Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship in Warsaw (PL) Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko - Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy (SI) West Yorkshire Combined Authority on behalf of Leeds City Region Enterprise Partnership (UK) Institute for Business Competitiveness of Castilla y Leon (ES)
Osrednji cilj projekta: izboljšati implementacijo regionalnih politik in programov, še posebej programov, usmerjenih v investicije za rast in delovna mesta, ter v te politike povezati programe teritorialnega sodelovanja, ki spodbujajo inovacije v regionalnih inovacijskih verigah pametne specializacije.

Opis projekta:

Četrta industrijska revolucija je tu, smo nanjo pripravljeni?

Podjetja po celotnem svetu se digitalizirajo, saj jih globalni trg sili v izboljšanje poslovnih modelov, razvoja novih kapacitet in izboljšanja poslovnih procesov. Povečuje se število patentnih vlog na področju Industrije 4.0, ambicije so visoke, prav tako kazalniki v proizvodnem sektorju, potrošnja na področju Interneta stvari je obetajoča, kot še številni drugi kazalniki. 4. industrijska revolucija kljub naštetemu ni povezana le s tehnologijo, temveč tudi z regionalnimi verigami vrednosti in sodelovanjem med evropskimi regijami. Medtem ko velika podjetja sama predvidevajo spremembe, ki jih bo povzročila 4. industrijska revolucija v proizvodnji in verigah vrednosti, imajo mala in srednja podjetja težavo s sprejemanjem teh neizogibnih sprememb.

Implementacija naprednih proizvodnih rešitev je še vedno ovira: le eno od petih proizvodnih podjetij je že uporabilo napredne proizvodne rešitve.

Partnerji iz evropskih regij smo se odločili, da združimo sile in izmenjamo izkušnje o tem, kako lahko politike, vezane na Strukturne sklade EU, optimalno uporabimo za prehod na Industrijo 4.0, saj verjamemo, da je uspeh digitalne transformacije odvisen prav od uspeha MSP-jev, ki pa potrebujejo več praktične podpore.

Projekt SMARTY smo pripravili s ciljem vzpostavitve skupne osnove za izmenjavo politik in izkušenj partnerjev, vse s ciljem, da združimo rešitve in instrumente s področja Industrije 4.0 in njihov potencial. V projektu bomo skušali združiti razpršene instrumente in rešitve v skupne predloge za boljši inovacijski ekosistem Evropske unije. Ključ projekta je v združevanju in povezovanju najboljših rešitev in deležnikov EU, s čimer bomo spodbudili razvoj, nadgradnjo in komercializacijo ter vpeljavo rešitev Industrije 4.0 – ne glede na to, ali gre za storitve, poslovne modele, tehnologije, rešitve, proizvode …

Prišel je čas za implementacijo Industrije 4.0, sodelujmo!

TECOS vloga:

TECOS v projektu nastopa kot eden od dveh slovenskih partnerjev (drugi partner je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK). TECOS bo kot partner projekta prispeval svoje bogate izkušnje na področju raziskav in razvoja, upravljanju grozda in razvoju podpornih storitev za podjetja. TECOS bo v projekt prispeval izkušnje pri razvoju produktov, naprednih računalniško podprtih analiz, prototipiranju in vpeljevanju naprednih proizvodnih procesov. Služil bo kot povezava med podjetji, razvojno-raziskovalnimi institucijami in rešitvami, saj bo s tem omogočil prenos bogatega znanja in izkušenj z industrijskimi partnerji, skupaj s SVRK pa bo sodeloval pri oblikovanju industrijske strategije in vpeljavanju Strategije pametne specializacije v industrijsko okolje.

Kontakt: Simona Knežević Vernon