MAPgears – Napredni materiali, metodologije in tehnologije za razvoj lahkih komponent za prenos moči v pogonski tehniki

Nosilec
tecos
Status
Zaključen
Trajanje
1.9.2018 - 28.2.2021
Spletna stran projekta
https://eu-skladi.si
Program
Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)
Koordinator
Podkrižnik d.o.o.
Ostali partnerji
Polycom Škofja Loka, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za tehnologijo polimerov, TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
Glavni cilj projekta MAPgears je razvoj naprednih sestavnih delov pogonskega sklopa iz polimernih materialov (zobniških dvojic), ki bodo odgovarjali zahtevam kupcev in bistveno presegali obstoječe stanje.

Opis projekta:

Ciljna aplikacija projekta MAPgears so visoko zmogljivi polimerni zobniki za centralni pogonski sistem za e-kolo. Za uspeh na trgu morajo biti po teži in zmogljivosti boljši od konkurence.

S prenosom znanja na področju naprednih materialov, karakterizaciji materialov, optimiziranem načrtovanju izdelkov z visoko geometrijsko natančnostjo in inovativnimi tehnologijami na področju orodjarstva in pametne predelave materialov ter simulacijami industrijskih procesov bomo izkoristili sinergije med raziskovalnimi organizacijami in industrijskimi partnerji projekta in s tem močno dvignili tako razvojne kot inovacijske sposobnosti vseh partnerjev. Prav tako načrtujemo poečanje izvoza izdelkov z visoko dodano vrednostjo in prodor na nove trge.

Ambicija projekta je:

  • razviti in optimirati nov polimerni material in zanj razviti ustrezne karakterizacijske metode,
  • razviti metodo optimiranega načrtovanja izdelkov z visoko geometrijsko natančnostjo,
  • razviti inovativno tehnologijo tako na področju izdelave orodij kot s pametnimi senzorji nadzorovan in v realnem času adaptivno krmiljen proces predelave materialov.

Nenehno medsebojno komuniciranje vseh sodelujočih strokovnjakov in stalne izmenjave informacij, bodo kljub naraščajoči kompleksnosti v fazah izvedbe projektao pripomogle k celostnemu pristopu raznovrstnih interakcij in tako olajšale preverjanje inovativnih idej. Hkrati bomo v projektu omogočili hitro validacijo vseh opisanih konceptov. Takšen potek projekta odpira nišne priložnosti na različnih področjih: področju materialov, razvoja izdelkov, simulacijskega načrtovanja, proizvodnih tehnologij in testiranj.

TECOS vloga:

Glavna vloga TECOS-a v okviru projekta je sodelovanje pri razvoju novih metod za razvoj izdelkov iz naprednih materialov z uporabo sodobnih simulacijskih metod za razvoj in izdelavo orodij, vključno z razvojem adaptivno krmiljenega procesa predelave materialov v realnem času.

Kontaktna oseba v TECOS-u: dr. Matjaž Milfelner

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.