1Point: VET usposabljanje z uporabo 1Point učnega pristopa

Nosilec
tecos
TECOS
Status
V teku
Trajanje
1.11.2020 - 31.10.2022
Spletna stran projekta
V teku
Program
Erasmus+ Programme, Key Action 2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practices), Action type (Strategic Partnerships for vocational education and training)
Koordinator
Tecos
Ostili partnerji
ATLANTIS ENGINEERING AE, Greece ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA, Spain European Digital Learning Network, Italy CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Slovenia HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED, Cyprus
Nova generacija zaposlenih v industriji bi morala biti tehnično podkovana, vendar programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja potreb po tehničnih znanjih v industriji ne izpolnjujejo. Projekt 1Point spodbuja pristop učenja na delovnem mestu s pridobivanjem konkretnih znanj in veščin. Usposabljanje z metodologijo 1Point bo udeležencem pomagalo pri razmisleku in izvajanju nalog, ki so neposredno povezane z njihovim prihodnjim delovnim mestom.

Opis projekta:

Metodologija bo vključevala uporabo sodobnih IKT tehnologij, dostopnih z različnih mobilnih naprav, in bo vključevala tudi igrifikacijo pridobivanja znajna. Inovativen koncept 1Point ustvarja koristi za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, učitelje, učence in industrijo. Z uvajanjem inovativnega učnega koncepta, ki upošteva tudi vidik digitalizacije, dobro prakso dodatnega usposabljanja v industriji uvajana področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Namen projekta 1Point je razviti učni pristop za usposabljanje bodočih zaposlenih na področju vzdrževanja v industriji ter razviti ponudbo izobraževanj in usposabljanj, ki spodbujata zaposljivost in izboljšanje kompetenc kompetenc z uporabo IKT tehnologij, mobilnih naprav in igrifikacijo pridobivanja znanja.

TECOS vloga:

Vloga TECOS-a v projektu 1POINT je usklajevanje glavnih projektnih aktivnosti. Med temi je TECOS vodja IO1 in bo zagotavljal vhodne podatke za IO2.

Kontaktna oseba v TECOS-u: dr. Dragan Kusić, univ. dipl. inž. el.