BETTER FACTORY – Digitalizacija in transformacija Evropske industrije in storitev: digitalna inovacijska stičišča in platforme

Nosilec
tecos
Status
V teku
Trajanje
1.10.2020 –
Spletna stran projekta
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Program
Horizon 2020
Projekt BETTER FACTORY z razvojem integrirane inovacijske in evropske mreže podpira podjetja pri odgovoru na sodobne izzive industrije: pomanjkanje virov, pomanjkanje standardiziranih in odprtih rešitev, potrebo po transformaciji organizacijske strukture podjetij, dostop do sredstev. Vse našteto bomo dosegli z razvojem standardiziranih rešitev za proizvodna podjetja, da bodo lahko sama razvijala in proizvajala nove in personalizirane proizvode ter hkrati razvijala s proizvodi povezane storitve.

Opis projekta:

Better factory bo zagotovil metodologijo za proizvodna MSP, da bodo sodelovala s kreativnim sektorjem pri razvoju novih in personaliziranih proizvodov. Istočasno pa bo projekt zagotovil tehnologijo za proizvodne obrate, ki bo omogočala hitro prilagoditev in preobrazbo v podjetja. Tako bodo ob obstoječi proizvodnji lahko razvijala in proizvajala nove proizvode. Glavni rezultati projekta bodo:

  • napreden proizvodni načrtovalni sistem (APPS), ki ga je mogoče uporabljati brezplačno na odprti IOT platformi po desetkrat nižji ceni in s 50-odstotnim prihrankom časa. APPS bo avtomatsko rekonfiguriral sodelovalne robote glede na karakteristike in spol delavca in bo prav tako omogočil prihranke pri virih, prostoru, logistiki, napravah in orodjih. To bo vodilo do zmanjšanja stroškov poslovanja, povečanja proizvodnje in skrajšanje časa od naročila izdelka do umestitve na trg;
  • tržnica oz. enotna vstopna točka, kjer bodo podjetja lahko kupovala storitve ponudnikov, umetnikov, kreativcev, izobraževalcev in vlagateljev;
  • niz eksperimentov skozi 2 odprta poziva, kjer bodo izbrana podjetja testirala APPS in druga orodja, v skupni vrednosti 11 milijonov evrov;
  • storitve in podpora proizvodnim podjetjem.

TECOS vloga:

Tecos v projektu nastopa kot slovenski partner, odgovoren za diseminacijo, izvedbo programa v Sloveniji in sodelovanje slovenskih MSPjev v mednarodnih pozivih, ter sodelovanje pri razvoju sistemov in storitev.

Kontakt: Simona Knežević Vernon