INTERREG: S3HubsinCE

Nosilec
tecos
Status
V teku
Trajanje
1.10.2018 - 30.9.2021
Spletna stran projekta
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
Program
INTERREG CENTRAL EUROPE
Koordinator
Carinthia University of Applied Sciences
Ostali partnerji
Forschung Burgenland, bwcon GmbH, Fraunhofer IWU, Intellimech, ECIPA Nordest, Service and Training Agency of CNA, Krakow Technology Park, TECOS, Pannon Business Network, Croatian Chamber of Economy, KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds, Regionalmanagement Burgenland, Wirtschaftsförderung Stuttgart, Saxon State Ministry of Economic Affairs, Labour & Transport, AFIL Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia, Region of Veneto, Malopolska Region, Government Office for Development and European Cohesion Policy, IFKA Public Benefit Non Profit Ltd. for the Development of the Industry, National Ministry of Economy, Entrepreneurship and Craft (HR)
Srednja Evropa ima velik potencial za transnacionalne možnosti sodelovanja za spodbujanje izvajanja strategij RIS3 od spodaj navzgor (bottom-up), vendar večina teh priložnosti še vedno ni izkoriščena. S projektom INTERREG: S3HubsinCE – Sprostitev potenciala transnacionalnega sodelovanja prek hubov za digitalne inovacije za spodbujanje izvajanja RIS3 želimo projektni partnerji doseči prav to.

Opis projekta:

Cilj S3HubsinCE je sprostitev tega potenciala z ustvarjanjem skupne transnacionalne podporne strukture, ki temelji na modelu hubov za digitalne inovacije (Digitail Innovation Hubs – DIH), ki bo ustvarila močnejše povezave med zainteresiranimi deležniki RIS3 in spodbujala okrepljeno strateško sodelovanje med temi »triple-helix« in, kjer je to ustrezno, »quadruple-helix« institucijami. DIH centri bodo ustvarili navzkrižne povezave predvsem na tehnoloških prednostnih področjih (TPA), pomembnih za centralno Evropo (avtomatizacija proizvodnje in procesov, biotehnologija/medicinski pripomočki, fotonične tehnologije zaznavanja, napredni materiali in nanotehnologija itd.). Projekt bo oblikoval in spodbujal politiko priporočil, ki temeljijo na oprijemljivih in preizkušenih sodelovanjih ter na pilotnih ukrepih.

Projekt na splošno spodbuja akcijski pristop k optimizaciji strategij RIS3 in jih povezuje v trdno podlago za vzpostavitev stalnega območja potencialnega sodelovanja za inovacije na področju raziskav in tehnologije ter razvoj poslovnega sodelovanja.

TECOS vloga:

TECOS je odgovoren za prenos razvitih tehnologij, znanj ter pripravljenih nadnacionalnih politik v prakso. Oblikoval bo investicijski forum, ki bo malim in srednjim podjetjem pomenil vstopno točko za pridobitev financiranja digitalizacije njihovega poslovanja ter pridobitve vseh potrebnih znanj za vzpostavitev delujoče digitalne proizvodnje.

Kontaktna oseba v TECOS-u: Tomaž Sitar