SMART CIRCUIT

Nosilec
Krakow Technology Park ltd.
Status
V teku
Trajanje
04.2023 - 03.2026
Spletna stran projekta
https://www.interreg-central.eu/projects/smart-circuit/
Program
Interreg Central Europe
Ostali partnerji
Research Burgenland GmbH (Forschung Burgenland) - Austria, PROFACTOR GmbH - Austria, Fraunhofer IWU - Germany, microTech South West e.V. - Germany, SIIT Ligurian Technological District Integrated Intelligent Systems - Italy, COMET Scrl – Friuli Venezia Giulia Mechanical Engineering Cluster - Italy, TECOS, Slovenian tool and die development centre - Slovenia, Pannon Business Network Association - Hungary, Technical University of Kosice - Slovakia, Intemac Solutions ltd - Czechia, Croatian Chamber of Economy Varaždin County Chamber - Croatia
Omogočanje pametnejših, krožnih digitalnih inovacijskih središč za izboljšanje proizvodnega ekosistema osrednje Evrope v bolj zeleno in konkurenčno prihodnost.

Opis projekta:

Proizvodnja je pomemben vir zaposlitev v osrednji Evropi. Vendar je tudi potratna glede virov in povzroča veliko odpadkov in emisij, še posebej v verigah vrednosti, povezanih z elektroniko, gradbeništvom in tekstilno industrijo. Projekt SMART CIRCUIT razširja obseg obstoječih digitalnih inovacijskih središč za spodbujanje praks krožnega gospodarstva. Z združevanjem teh središč po vsej osrednji Evropi partnerji povečujejo znanje o najboljših praksah in krepijo zmogljivosti za krožno proizvodnjo.

TECOS vloga:

TECOS bo s svojo široko mrežo in izkušnjami usklajeval razvoj in pilotiranje orodij in pristopov, potrebnih krožni prehod proizvajalcev in WP3, ki je usmerjen v načrtovanje, preizkušanje in uvedbo industrijskih rešitev (1 sistem, 4 portfelji rešitev DIH) za ekosistem proizvodnje v osrednji Evropi. WP3 si prizadeva za gradnjo, preizkušanje, uvedbo in razširitev trajnostnih sistemov za nadgradnjo verig proizvodnje z možnostjo, da podjetja ‘začutijo in izkusijo’ koristi digitalnih/tehnološko usmerjenih storitev krožnega gospodarstva ter eksperimentirajo z inovacijami v okviru krožnosti, da dodajo vrednost, dosežejo in premagajo funkcionalne izzive. TECOS bo zato sodeloval v izvajanju pilotskih ukrepov za preizkušanje in načrtovanje podpornih storitev za izboljšanje dostopa MSP-jev do raziskav in tehnološke inovacije, potrebne za prevzem takšnega znanja.

Kot vsi ostali partnerji se je TECOS tudi zavezal k izvajanju splošnih obveznih aktivnosti, kot so intervjuji, študijski obiski in sodelovanje v mednarodnem skupnem gradnji, preizkušanju in nadgradnji treh pilotskih rešitev projekta, prav tako pa bo tudi gostil javno konferenco v M31 in bo v okviru gostiteljstva izvedel tri tehnične tečaje.

Za več informacij je na voljo Simona Knežević Vernon na e-naslovu simona.vernon@tecos.si.

Več o projektu SMART CIRCUIT

Rast proizvodnje v osrednji Evropi je povezana z visoko uporabo virov, odpadki in emisijami, še posebej v verigah vrednosti, kot so elektronika, gradbeništvo in tekstil. Krožno gospodarstvo je ključno za rešitev tega problema, a so še vedno prisotne vrzeli. Cilj projekta SMART CIRCUIT je spodbujanje digitalnega in tehnološkega krožnega gospodarstva v proizvodnji osrednje Evrope prek povezane mreže inovacijskih središč ter uvajanje rešitev z deležniki za hitrejšo sprejetje krožnega gospodarstva. Projekt si prizadeva za učinkovit prehod v viru učinkovite in konkurenčne verige vrednosti v osrednji Evropi (osredotoča se na 3 ti. resource intense VCs + CircEc VC). Projekt razvija sposobnosti deležnikov, izboljšuje politično in finančno ukrepanje za sprejetje krožnega gospodarstva ter spodbuja nadgradnjo podjetij v 4 verigah vrednosti. Projekt spodbuja obstoječa inovacijska središča, da prenašajo odlične rešitve med visoko in nizko razvitimi območji krožnega gospodarstva. Sodelovanje omogoča regenerativno rast in konkurenčnost proizvodnje v osrednji Evropi.