RISE I3

Koordinator
Cleantech BG
Status
V teku
Trajanje
1. 11. 2023 - 31. 10. 2025
Spletna stran projekta
https://rise-project.eu
Program
Program Evropskega inovacijskega sveta in Agencije za mala in srednja podjetja (EISMEA) – Medregionalne inovativne investicije
Ostali partnerji
TECOS
DIGIPOLIS
LE2C
N-ABLE
ACPMR
Paperprovince
ICAMCYL
Odporni inovacijski ekosistemi za vrednostne verige EU.

Opis projekta:

Projekt RISE ima skupni cilj pospešiti uvajanje inovacij ter spodbujati naložbe, potrebne za uspešno trajnostno medregionalno sodelovanje. RISE bo nudil podporo z vključevanjem ekosistemov štirih heliksov ter povečevanjem zmogljivosti manj razvitih regij za uspešno sodelovanje v medregionalnih projektih.

Projekt RISE je usmerjen v podporo pri razvoju in krepitvi inovativnih in odpornih ekosistemov ter svetovanju pri identifikaciji investicijskih projektov v treh manj razvitih regijah v Bolgariji, Sloveniji in Portugalski. Projekt neposredno prispeva k zeleni in digitalni preobrazbi ter pametni proizvodnji v manj razvitih regijah, s poudarkom na učinkoviti in trajnostni proizvodnji, bioekonomiji, pametnih tehnologijah, področju industrijske modernizacije ter na področju bioenergije, sončne energije in trajnostnih zgradb v energetskem sektorju. Skozi aktivnosti si projektni partnerji prizadevajo pritegniti relevantno strokovno javnost iz treh tranzicijskih in dveh razvitih regij.

RISE temelji na petih glavnih stebrih:

  1. poudarek na inovacijah za manj razvite regije;
  2. nudenje podpore na ključnih področjih;
  3. identifikacija skupnih področij pametne specializacije (S3);
  4. MSP-ji v središču dejavnosti;
  5. razvoj portfelja relevantnih projektov.

TECOS vloga:

TECOS kot vodja delovnega sklopa 5 Diseminacija in komunijacija skrbi za učinkovito komunikacijo projekta, izgradnjo vizualne podobe in razširjanje rezultatov, kot izkušen partner s področja predelave plastike pa pri identifikaciji skupnih področij pametne specializacije (S3).

Za več informacij je na voljo Simona Knežević Vernon na e-naslovu simona.vernon@tecos.si.