Valorizacija sekundarnih surovin živilskega sektorja v premium izdelkih za hišne ljubljenčke

Nosilec
Mlin Katić
Status
V teku
Trajanje
1. 1. 2024 – 31. 12. 2026 (24 mesecev)
Spletna stran projekta
Program
JR RRI NOO
Koordinator
Mlin Katić
Ostali partnerji
TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije

Opis projekta, namen, načrtovani rezultati:

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije kot partner RRI NOO projekta BioSTARCHew sodeluje pri razvoju »Okolju prijaznih igrač za hišne ljubljenčke« osnovanih na rastlinski bioplastiki, škrobu in vlakninah, ki nastajata kot stranski surovini v proizvodnem obratu rastlinskih proteinov.

Partnerski konzorcij, ki ga koordinira podjetje Mlin KATIĆ, je za razvoj BioSTARCHew izdelkov za hišne ljubljenčke pridobil so-financiranje iz javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije. Do konca decembra 2025 bo na voljo premium produktna linija žvečljivih izdelkov za pse, ki bo v skladu s smernicami zelenega prehoda omogočila:

  • izrabo neizkoriščene stranske surovine škroba v primarno surovino za izdelavo okolju prijaznih izdelkov z bistveno nižjim ogljičnim odtisom. Podobnih rešitev v mednarodnem merilu še ni na voljo, zato bo ta projekt prvi, ki vzpostavlja krožni snovni tok na tem področju,
  • izdelavo mehansko in estetsko izboljšanih produktov skozi integracijo vlaknin sekundarnega izvora, biološko osnovanih polimerov in naravnih dodatkov za izboljšanje ciljnih lastnosti materiala,
  • vzpostavitev lokalne dobavne verige, od ponudnika sekundarnih surovin do predelovalca, trgovca in uporabnika novih proizvodov,
  • primer odličnega krožnega poslovnega modela kjer stranski produkt živilske industrije postane vhodna surovina za izdelavo okolju prijaznih izdelkov za industrijo hišnih ljubljenčkov.

TECOS bo odgovoren za pripravo in razvoj ustrezne materialne kompozicije, ki bo izpolnjevala zahtevane lastnosti ciljnih produktov in bo industrijsko procesabilna. Skozi RRI projekt bo TECOS okrepil znanje na področju naprednih biomaterialov s polnili sekundarnega izvora ter razširil ponudbo svojega portfelja inženirskih storitev za industrijo. Poleg tega pa bo po zaključku RRI projekta BioSTARCHew ostal glavni strateški dobavitelj brizganih izdelkov BioSTARCHew za podjetje Mlin KATIĆ, s čimer si bo zagotovil dolgoročno poslovanje z novim industrijskim partnerjem.

Vrednost in sofinanciranje projekta:

Skupna vrednost projekta je 649.988 EUR, od tega je 299.992 EUR sofinanciranih iz EU sredstev in 349.996 EUR iz lastnih sredstev.

Za razvoj produktnega seta BioSTARCHew je zagotovljeno sofinanciranje iz javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO, ki ga razpisuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, izvaja pa Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija). Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, (www.noo.gov.si). Z Mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU: NextGenerationEU.

Partnerski konzorcij:

Podjetje Mlin KATIĆ d.o.o. kot vodilni partner, TECOS kot konzorcijski partner ter Veterina in trgovina TAČKA d.o.o. kot strateški partner z lastnim finančnim kapitalom.

TECOS vloga:

Ključna vloga centra TECOS temelji na pripravi in razvoju ustrezne materialne kompozicije, ki bo izpolnjevala zahtevane lastnosti ciljnih produktov in bo industrijsko procesabilna. TECOS pričakuje, da bo povečal svoje znanje v zvezi z optimizacijo procesov in simulacijo inventarja naprednih biomaterialov s polnili sekundarnega izvora ter razširil ponudbo svojega portfelja inženirskih storitev za industrijo. Poleg tega bo TECOS po zaključku RRI projekta ostal glavni strateški dobavitelj brizganih izdelkov BioSTARCHew za podjetje Mlin KATIĆ, s čimer si bo zagotovil dolgoročno poslovanje z novim industrijskim partnerjem.

Za več informacij o projektu sta na voljo dr. Vesna Žepič Bogataj (vesna.zepic.bogataj@tecos.si) in Peter Fajs (peter.fajs@tecos.si)