CIRCOTRONIC: Transnacionalna mreža krožnih laboratorijev za EEO

Nosilec
Gospodarska zbornica Slovenije
Status
V teku
Trajanje
1.11.2021 - 1.11.2023
Spletna stran projekta
https://www.interreg-central.eu/projects/circotronic/
Program
Interreg Central Europe
Koordinator
Gospodarska zbornica Slovenije
Ostali partnerji
Italijanska regija Emilia-Romagna, Bavarska raziskovalna zveza, Tehnična univerza Košice, Poslovna agencija Zgornje Avstrije, italijanski t2i (Technology transfer and innovation), Umetnostna akademija Szczecin, Tehnološka univerza z Dunaja, Regijska razvojna agencija Košice, poljska organizacija Radex Zbigniew i Tomasz Nagay sp. j., podjetje ELVEZ in TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije.
Projekt Transnacionalna mreža krožnih laboratorijev za EEO ali na kratko CIRCOTRONIC v okviru programa Interreg Central Europe nagovarja izzive proizvodnjo električne in elektronske opreme.

Opis projekta:

Proizvodnja električne in elektronske opreme (EEO) z digitalizacijo gospodarstva, družbe in našega vsakdanjega življenja hitro narašča, a ima precejšnje negativne vplive na okolje, ki izhajajo iz uporabe materialov, emisij in toplogrednih plinov, uporabe kemikalij in odpadkov. 12 partnerjev s področij podpore gospodarstvu, akademskega sveta, oblikovanja politik in regionalnega razvoja smo se v projektni konzorcij povezali z zasledovanjem več ciljev:

  • spodbujati trajnostno rast s preoblikovanjem proizvodnje EEO v srednji Evropi po načelih krožnega gospodarstva v učinkovite procese, vrednostne verige, izdelke in storitve ter zmanjševanje negativnega vplivi EEO na okolje,
  • oblikovati politični okvir in izvajati ukrepe politike krožnega gospodarstva, ki podpirajo krožno proizvodnjo EEO in ravnanje z odpadki kot viri.

Večina partnerjev projekta CIRCOTRONIC  sodeluje kot transnacionalna mreža regionalnih krožnih laboratorijev, ki išče skupne rešitve z vpeljevanjem načel krožnega gospodarstva v proizvodnji EEO v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Pri tem stremimo k kapitalizaciji znanja, orodij, pristopov in instrumentov iz obstoječih projektov in pobud ter jih želimo prilagoditi in preizkusiti v sektorju proizvodnje EEO.

TECOS vloga:

TECOS se s svojo široko mrežo in izkušnjami usklajeval razvoj in pilotiranje orodij in pristopov, potrebnih krožni prehod proizvajalcev EEO, ob tem pa vzpostavil tudi krožni laboratorij. Kot aktivni projektni partner si bomo prizadevali predvsem za vključitev akcijskega načrta za prehod na krožno gospodarstvo v domači vzhodni kohezijski regiji.

Za več informacij je na voljo Simona Knežević Vernon na e-naslovu simona.vernon@tecos.si.

 

Več o projektu CIRCOTRONIC

Marca 2023 se je začel triletni projekt CIRCOTRONIC, ki se osredotoča na uvajanje krožnega gospodarstva električnih in elektronskih izdelkov. 12 partnerjev želi vzpostaviti krožne laboratorije in razvite različna orodja na temo oblikovanja, predelave materialov in poslovnih modelov, ki bi MSP iz elektronske industrije zagotovila podporo pri uvajanju krožnih rešitev. V zadnjem koraku bodo opredeljene politike za nadaljnje spodbujanje krožnega gospodarstva na področju EEO. Prvo srečanje partnerjev je potekalo konec maja v Ljubljani.