AMT2P: Uporaba naprednih proizvodnih tehnik v poklicnem izobraževanju in usposabljanju – primeru sektorja plastike

Nosilec
Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
Status
V teku
Trajanje
1.11.2021 - 1.11.2023
Spletna stran projekta
https://amt2p-project.eu/partners/
Program
Erasmus+ Programme, Key Action 2 (KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training)
Koordinator
Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
Ostali partnerji
ATLANTIS ENGINEERING AE, Greece, DANMAR COMPUTERS SP, Poland, ATERMON B.V., Netherlands, POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP, Spain, RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE, Slovenia
Medtem ko najnovejše tehnologije, metode in tehnike, ki jih je prinesla 4. industrijska revolucija, poenostavljajo dnevne delovne poteke, je glavna pomanjkljivost, ki jo je treba odpraviti, da bi te prednosti izkoristili v največji možni meri. Pomanjkanje znanja in praktične spretnosti za upravljanje, vzdrževanje in ustvarjanje vrednosti z uporabo naprednih proizvodnih tehnik (AMT) nagovarja prav projekt AMT2P.

Opis projekta:

Po ugotovitvi obstoječe vrzeli med spretnostmi, potrebnimi za uspešno upravljanje teh tehnologij, in trenutno stopnjo strokovnega znanja o AMT v sektorju plastike, želi AMT2P to vrzel premostiti z zagotavljanjem skupnega okvira, v okviru katerega lahko sektor usposablja zaposlene o uporabi AMT-jev.

Glavni cilji projekta so:
a) razviti metodologijo usposabljanja in podporna orodja za odpravljanje vrzeli v spretnostih (zlasti osredotočena na strokovno znanje osebja, dostop do naprednih proizvodnih tehnik in vrzeli v “zelenih”veščinah);
b) razvijati vsebino učnega gradiva, podprto z uporabo informacijskih orodij, ki jih zagotavljajo projektni partnerji z visokim strokovnim znanjem na tem področju;
c) izvajati pilotne poskusne delavnice za validacijo metodologije usposabljanja in pridobivanje povratnih informacij od trenerjev in pripravnikov;
d) oceniti rezultate pilotne delavnice in ponovno prilagoditi metodologijo in vsebino usposabljanja glede na trenutne potrebe sektorja.

Projektni partnerji bomo v obdobju projekta razvili in testirali 2 intelektualna rezultata (IO):

  1. ECVET profil in razvoj tečaja za napredne proizvodne tehnik.
  2. Tečaj usposabljanja za napredne proizvodne tehnike in razvoj učnega motivacijskega okolja

TECOS vloga:

TECOS bo sodeloval pri razvoju metodologije usposabljanja z zagotavljanjem gradiva in povratnih informacij, z izmenjavo znanja in bo pomagal vsem partnerjem pri zagotavljanju ustreznih usposabljanj, usmerjenih v industrijo. TECOS bo deloval tudi kot center za usposabljanje in pilotno preizkusil rezultate projekta.

Kontaktna oseba v TECOS-u: dr. Dragan Kusić, univ. dipl. inž. el.