INCIRCULAR

Koordinator
TECOS
Status
V teku
Trajanje
1. 10. 2023 - 31. 09. 2026
Spletna stran projekta
https://tecos.si/portfolio/incircular/
Program
Program Evropskega inovacijskega sveta in Agencije za mala in srednja podjetja (EISMEA) – Medregionalne inovativne investicije
Ostali partnerji
GORENJE IPC
Omaplast
Polymeris
SIMCON
SISE
UJA
Spodbujanje krožnega gospodarstva v predelavi plastike in izkoriščanje inovacijskega potenciala evropskih regij.

Opis projekta:

1/ Izkoriščanje inovacijskega potenciala evropskih regij na področju krožnega gospodarstva in proizvodnje plastike. Proizvodnja plastičnih izdelkov in njihov konec življenjske dobe povzročata visok ogljični odtis. Potrebne so inovativne rešitve za proizvodnjo novih vrst plastike, ki so okolju prijaznejše in hkrati ponujajo ustrezne materialne lastnosti in proizvodne stroške, podobne konvencionalni plastiki, ki je trenutno še vedno skoraj 100% zastopana na trgu.

Cilj projekta: povečanje razmerja med recikliranimi in primarnimi materiali s proizvodnjo izdelkov iz 100-odstotno reciklirane plastike. Poleg tega je potrebno vpeljati nove tehnologije (digitalni dvojček, reciklažna linija), da bi lahko te sekundarne surovine  uporabili v tradicionalnih proizvodnih verigah sektorja proizvodnje plastike in jih nadomestili s primarnimi. Proizvodnja plastike z nižjim vplivom na okolje bo okrepila sektor, ki ga končni uporabniki trenutno dojemajo kot okoljsko zelo problematičnega.

2/ Industrijska simbioza: širjenje INCIRCULAR mreže. Projekt INCIRCULAR združuje tri regionalne ekosisteme (Slovenija, Francija in Španija), ki se dopolnjujoče v celovitem demonstracijskem projektu, katerega namen je vpeljati procesno tehnologijo, ki se bo izvajala v Sloveniji s podporo tehnologije iz španske in francoske regije (optimizacija proizvodnje/digitalni dvojček). INCIRCULAR tako omogoča medregionalno povezovanje tehnologij in njen prenos v okviru TRL6 do 9, kar podpira vzpostavitev medregijskega krožnega ekosistema, ki se bo razširil na ravni EU.

S tehnološkega vidika ima projekt 2 cilja:

  • Implementirati proizvodnjo in predelavo bioplastike, pridobljene iz reciklata z materialnimi lastnostmi, ki so primerljive ali boljše od trenutne plastike, osnovane na naftnih derivatih. Materialna formulacija  temelji na RR projektu (TRL6 do TRL9), ki bo razvit na TECOS-u (SI) v sodelovanju s španskim partnerjem Ecocastulum (ES) in uporabljen v proizvodnji plastičnih izdelkov v podjetju Gorenje IPC (SI).
  • Vpeljava proizvodnje novega recikliranega materiala neposredno v proizvodno verigo na lokaciji partnerja Gorenje s sodelovanjem reciklažnega podjetja Omaplast (SI) in tehnoloških podjetij iz Francije, Simcon in SISE, ki bosta poskrbela za vpeljavo digitalnega dvojčka in učinkovit nadzor proizvodnega procesa.

TECOS vloga:

TECOS kot koordinator projekta INCIRCULAR skrbi za tekočo izvedbo projektnih aktivnosti (WP1 – Project management and coordination), izgradnji medregionalnega industrijskega ekosistema in vključevanje inovatorjev iz malih in srednje velikih podjetij (MSP) v okviru WP2 in izvedbi vavčerskega razpisa , pripravi materialnih formulacij bio-kompozita in vseh podpornih materialnih analiz v WP3.

Za več informacij je na voljo Simona Knežević Vernon na e-naslovu simona.vernon@tecos.si.