TECOS del največjega evropskega projekta na področju 3D-tiskanja

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je ključni partner v mednarodnem projektu Optimizacija proizvodnje z uporabo tehnik 3D-tiskanja (3DoP) v okviru novega programa Evropskega inovacijskega sveta in Agencije za mala in srednja podjetja (EISMEA) – Medregionalne inovativne investicije. V projektu sodeluje 33 partnerjev iz celotne Evrope, TECOS pa se je tako pridružil trenutno največjemu projektu na področju 3D-tiskanja v Evropi, vrednem kar več kot 14 milijonov evrov.

Za TECOS je to eden največjih projektov, saj nam je poleg potrditve našega znanja na področju 3D-tiskanja omogočil pridobitev sredstev za vzpostavitev našega demonstracijskega centra, usmerjenega v procesne industrije in aditivno proizvodnjo procesnih industrij ter aditivnih procesnih industrij.

Ideja projekta izhaja iz pobude Vanguard in partnerstva, formiranega v te pobudi. Glavni cilj projekta je spodbuditi aditivno proizvodnjo in proizvodne kapacitete podjetij ter spodbuditi investiranje podjetij v aditivne proizvodne tehnologije.

V okviru delovnega sklopa bomo v TECOS-u razvili tehnologije in pristope za neposredno vgrajevanje elektronskih vezij v 3D-tiskane izdelke in proizvode skozi iskanje najboljših tehnologij, njihovo testiranje, razvoj pilotnih proizvodnih linij in iskanje novih aplikacij. Vzpostavili bomo evropsko verigo vrednosti in dobljena znanja promovirali med malimi in srednje velikimi podjetji. Verjamemo, da se bodo aktivnosti projekta odražale v povečanem investiranju podjetij v 3D-tiskane tehnologije, identifikaciji novih področij aplikacij, izboljšanem znanju podjetij in promociji 3D-tiskanja in aditivnih tehnologij med podjetji in inovatorji.

TECOS  v okviru projekta 3DoP vodi delovni sklop neposrednega vgrajevanja elektronskih vezij v 3D-tiskane izdelke ter projektne aktivnosti izvaja s sodelovanjem ključnih partnerjev Signify, TNO, TRAXCON, Tehnološki park Krakow, Razvojna agencija PORIN, CAP d.o.o., Photo4Chem in Trentino Sviluppo.