Sodelujte pri vzpostavitvi slovenske baze podatkov o odpadni plastiki in sekundarnih materialih

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije v okviru projekta CIRCI – Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese želi vzpostaviti slovensko bazo podatkov, s katero bomo pridobili podatke o odpadni plastiki. Z vašimi odgovori bomo uspeli vzpostaviti bolj celovit pregled nad odpadnimi in sekudnarnimi plastičnimi materiali v Sloveniji, zato vas prosim za nekaj minut sodelovanja.

Naš cilj je s pomočjo projekta CIRCI (Norveški Instrument) vzpostaviti enotno in javno dostopno bazo podatkov o količinah in virih reciklatov po slovenskih industrijah. Oblikovali smo spletno anketo, ki nam služi kot orodje za vzpostavitev baze podatkov snovnih tokov plastičnih materialov ter mapiranje odpadnih oz. sekundarnih materialov. Z Izvedbo ankete želimo storiti prvi korak k prenosu norveške dobre prakse po vzoru norveškega partnerja EYDE CLUSTER, ki je po naročilu norveške vlade že vzpostavil delujočo bazo podatkov, ta pa je osnova za razvoj novih trajnostnih rešitev ponovne uporabe odpadne plastike.

Verjamemo, da bomo z vašo pomočjo bolj učinkoviti, zato vas prosimo za rešitev kratkega zbirnega vprašalnika, ki ga najdete tukaj.

 

IZPOLNITE VPRAŠALNIK

 

Vsi odgovori anketirancev se bodo beležili v TECOS-ovi bazi in bodo ostali anonimni. Za vsa morebitna vprašanja o projektu ali vprašalniku se lahko obrnete na dr. Vesno Žepič Bogataj (vesna.zepic.bogataj@tecos.si) ali Petra Fajsa (peter.fajs@tecos.si).