CIRCOTRONIC za krožno reševanje izzivov proizvodnje električne in elektronske opreme

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se skupaj z 11 partnerji, ki jih vodi Gospodarska zbornica Slovenije, povezuje v projekt Transnacionalna mreža krožnih laboratorijev za EEO  ali na kratko CIRCOTRONIC, ki v okviru programa Interreg Central Europe nagovarja izzive proizvodnjo električne in elektronske opreme.

Proizvodnja električne in elektronske opreme (EEO) z digitalizacijo gospodarstva, družbe in našega vsakdanjega življenja hitro narašča, a ima precejšnje negativne vplive na okolje, ki izhajajo iz uporabe materialov, emisij in toplogrednih plinov, uporabe kemikalij in odpadkov. 12 partnerjev s področij podpore gospodarstvu, akademskega sveta, oblikovanja politik in regionalnega razvoja smo se v projektni konzorcij povezali z zasledovanjem več ciljev:

  • spodbujati trajnostno rast s preoblikovanjem proizvodnje EEO v srednji Evropi  po načelih krožnega gospodarstva v učinkovite procese, vrednostne verige, izdelke in storitve ter zmanjševanje negativnega vplivi EEO na okolje,
  • oblikovati politični okvir in izvajati ukrepe politike krožnega gospodarstva, ki podpirajo krožno proizvodnjo EEO in ravnanje z odpadki kot viri.

Večina partnerjev projekta CIRCOTRONIC  sodeluje kot transnacionalna mreža regionalnih krožnih laboratorijev, ki išče skupne rešitve z vpeljevanjem načel krožnega gospodarstva v proizvodnji EEO v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Pri tem stremimo k kapitalizaciji znanja, orodij, pristopov in instrumentov iz obstoječih projektov in pobud ter jih želimo prilagoditi in preizkusiti v sektorju proizvodnje EEO.

TECOS se s svojo široko mrežo in izkušnjami usklajeval razvoj in pilotiranje orodij in pristopov, potrebnih krožni prehod proizvajalcev EEO, ob tem pa vzpostavil tudi krožni laboratorij. Kot aktivni projektni partner si bomo prizadevali predvsem za vključitev akcijskega načrta za prehod na krožno gospodarstvo v domači vzhodni kohezijski regiji.

Partnerski konzorcij sestavljamo: Gospodarska zbornica Slovenije, italijanska regija Emilia-Romagna (Emilia-Romagna Region), Bavarska raziskovalna zveza (Bavarian Research Alliance), Tehnična univerza Kosice (Technical University of Kosice), Poslovna agencija Zgornje Avstrije (Business Upper Austria – Upper Austrian business agency Ldt), italijanski t2i (Technology transfer and innovation), Umetnostna akademija Azczecin (Academy of Arts in Szczecin), Tehnološka univerza z Dunaja (Vienna University of Technology), Regijska razvojna agencija Košice (The Agency for the Support of Regional Development Košice), poljska organizacija Radex Zbigniew i Tomasz Nagay sp. j., podjetje ELVEZ ( Manufacture of cable harnesses and processing of plastic, d.o.o.) in TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije. Projekt bo trajal 3 leta.

Za več informacij je na voljo Simona Knežević Vernon na e-naslovu simona.vernon@tecos.si.