Nov rok za oddajo vlog za spodbude raziskovalno razvojnih projektov NOO

SPIRIT Slovenija znova omogoča prijavo na razpis za sofinanciranje do 40 % vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalno razvojne projekte NOO – JR RRI NOO. Poleg omenjenega razpisa lahko kmalu pričakujemo tudi druge spodbude in mikroposojila.

Intenzivnost pomoči Javnega razpisa za spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO – JR RRI NOO  je odvisna od velikosti podjetja; velika podjetja so upravičena do sofinanciranja do 40 % vrednosti upravičenih stroškov, srednje velika podjetja do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, mikro in mala podjetja pa do 60 % vrednosti upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog za 2. odpiranje je 3. aprila 2023.

Ob tem velja izpostaviti, da višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati najmanj 50.000 in največ 300.000 evrov,  projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa, izvajati pa ga mora konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev in ne sme biti daljši od 2 let. Podrobnosti o razpisu najdete TUKAJ.

 

Katere razpise lahko pričakujemo?

Kmalu je mogoče pričakovati tudi Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih. Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki imajo registriran sedež ali podružnico, poslujejo in bodo izvajala projekt začetne investicije na obmejnih problemskih območjih:

  • Goriška: Ajdovščina, Brda, Cerkno, Kanal, Miren – Kostanjevica, Vipava
  • Gorenjska: Bohinj, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Gorje,Tržič, Žirovnica
  • JV Slovenija: Dolenjske Toplice, Ribnica, Šentjernej
  • Koroška: Črna na Koroškem, Mežica, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Vuzenica
  • Notranjsko kraška: Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna
  • Obalno kraška: Divača, Hrpelje – Kozina, Komen
  • Podravje: Benedikt, Cirkulane, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Podlehnik, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana,Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Videm, Zavrč, Žetale
  • Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki
  • Savinjska: Kozje, Luče, Rogatec, Podčetrtek, Solčava, Šmarje pri Jelšah.

Mikro in mala podjetja bodo upravičena do  50% nepovratnih sredstev, srednja pa do 40% sofinanciranja za stroje in opremo, računalniško opremo in gradbena dela. Podrobnosti bodo na voljo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada TUKAJ.

Slovenski podjetniški sklad naj bi prav tako kmalu objavil tudi informacije o mikroposojilih do 100.000 eur za obratna sredstva in osnovna sredstva (stroji in oprema), na voljo je že mikroposojilo PHV do 150.000 eur za obratna sredstva in / ali osnovna sredstva (podrobnosti najdete TUKAJ). Različne oblike posojil podjetjem omogoča SID banka (podrobnosti TUKAJ), v marcu pa lahko pričakujemo tudi razpis P1 2023, ki naj bi omogočil do 200.000 evrov za obratna sredstva in do 1.250.000 eur za osnovna sredstva.