Zaključna konferenca projekta LIFE BioTHOP

Biorazgradljiva vrvica – predelava odpadkov hmeljevine v nove izdelke za embalažni in hortikulturni sektor

Torek, 15. november 2022, ob 9. uri, Zoom

Namen projekta LIFE BioTHOP je bil nadomestiti polipropilensko vrvico na hmeljiščih z vrvico iz obnovljivega materiala polimlečne kisline (PLA), ki se ob ustreznem kompostiranju na kraju samem razgradi v enostavne monomere (H2O, CO2 in biomasa). Biomaso hmeljevine lahko po žetvi uporabimo kot glavno sestavino kompostiranja in jo nato uporabimo kot organsko gnojilo ali material za proizvodnjo biorazgradljivih produktov (biokompozitov, sadilnih lončkov in embalaže za steklenice). Tako je mogoče drastično zmanjšati količino kmetijskih odpadkov in povečati ekonomičnost prodanih kmetijskih odpadkov proizvajalcem bioplastike.

Cilj je bil uvedba načel krožnega gospodarstva in učinkovite rabe virov v pridelavi hmelja, popolna predelava odpadkov hmeljevine v pridelavi hmelja in izboljšanje energetske učinkovitosti hmeljarskega sektorja kot celote.

POVEZAVA DO DOGODKA

 

AGENDA

9.00 – 9.15Registracija udeležencev
9.15 – 9.35 Uvodni nagovori

dr. Barbara Čeh, projektni vodja, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)

Bojan Cizej, direktor, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)

dr. Darja Majkovič, direktorica, Občinska uprava Občine Žalec

Tatjana Orhini Valjavec, kontaktna točka Life Slovenija, Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor

Janez Oset, predsednik, Združenje hmeljarjev Slovenije

dr. Martin Pavlovič, generalni sekretar, Svetovna hmeljarska organizacija (IHGC)
9.35 – 11.00Predstavitev rezultatov projekta Life BioTHOP

Ideja projekta, cilji in prepoznavnost projekta – Barbara Čeh, vodja projekta, IHPS (Slovenija


Kompostabilna vrvica BioTHOP za sektor hmeljarstva – zgodba o uspehu – Fernando Eblagon, Lankhorst Yarns (Portugalska)


Validacijsko poročilo o učinkovitosti vrvice BioTHOP v hmeljarstvu, poskusi v Sloveniji in tujini – Žan Trošt, IHPS (Slovenija)


Kompostiranje hmeljne biomase na kraju samem – postopek brez izkušenj v praksi s smernicami za kakovosten kompost, proizveden na kraju samem – Ana Karničnik Klančnik, IHPS (Slovenija)


Vprašanja in odgovori

11.00 – 11.15Odmor za kavo s predstavitvijo mejnikov projekta BioTHOP
11.15 – 13.00Predstavitev rezultatov projekta Life BioTHOP

Od odpadne hmeljevine do vlaken za proces oblikovanja celuloze in pripravo biokompozitov – izzivi, priložnosti in načrti za doseganje različnih trgov – Richard Hurding, Zelfo Technology (Nemčija)


Izdelava biokompozita iz hmeljevih vlaken za brizganje 20 biorazgradljivih izdelkov in kako dosegamo različne trge – Irene Serrano,Tecnopackaging (Španija)


Prenos biokompozita BioTHOP v biorazgradljive in kompostne sadilne lončke in kako smo pripravili načrt industrializacije – Peter Fajs, Tecos (Slovenija)


Preoblikovanje hmeljevine v embalažo za vinske steklenice, načrti za replikacijo postopka za druge pakirne izdelke in vstop na trg – Kristina Sukova, TRIDAS (Češka)


Doseganje okoljskih ciljev v času trajanja projekta LIFE BioTHOP in po njegovem zaključku – Monika Oset Luskar, IHPS (Slovenija)


Vprašanja in odgovori


Skupinska fotografija vseh udeležencev

13:00 – 14.00Podpiranje učinkovite rabe virov in načel krožnega gospodarstva znotraj drugih evropskih projektov

Plastika v kmetijski proizvodnji: vplivi, življenjski cikli in dolgoročna trajnostna usmeritev – Anita Jemec Kokalj, Biotehniška fakulteta (Slovenija)


LIFE Populair: Onesnaženost zraka zaradi sežiganja odpadkov in učinki na zdravje ljudi – Andrea Žitňanová (Slovaška)


LIFEPLASMIX: Inovacije v tehnologijah recikliranja plastike Teresa Simorte Gancedo, FCC Medio Ambiente, S.A.U Oddelek za upravljanje z odpadki (Španija)


FISH4FISH: Ribji hitinolitični biološki odpadki za proizvodnjo kompostabilnega embalažnega materiala dr. Rebecca Pogni, Univerza v Sieni (Italija)


Vprašanja in odgovori

13:00 – 14.00 Zaključek

POVEZAVA DO DOGODKA

Konzorcij BioTHOP sestavlja 7 partnerjev iz 5 držav članic Evropske unije: Slovenije, Portugalske, Španije, Nemčije in Češke.

Projekt LIFE BioTHOP koordinira Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Portugalska Lankhorst Euronete Group je bila zadolžena za razvoj kompostirane vrvice PLA za sektor hmeljarstva. Zelfo Technology (Nemčija) je razvila tehnologijo za preoblikovanje vlaken iz odpadkov rastlin hmelja, da bi bila uporabna v aplikacijah za oblikovanje vlaknene kaše in procesih preoblikovanja z ekstruzijo. TRIDAS iz Češke je osnoval oblikovano embalažo za steklenice. Španski Tecnopackaging je vodil razvoj in proizvodnjo biokompozita iz hmeljevih vlaken in PLA za proizvodnjo brizganja in ekstruzije biorazgradljivih izdelkov in pripravil biokompozit za slovenski TECOS, ki je brizgal sadilne lončke za vrtnarstvo. 3. slovenski partner je bila Razvojna agencija Savinja, ki združuje 6 občin Spodnje Savinjske doline.