Z razvojem akustičnega inteligentnega sistema do boljšega nadzora procesa brizganja

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot partner RRI NOO projekta AIS – Akustični inteligentni sistem sodeluje pri razvoju celovite programske rešitve, ki bo omogočila znatno izboljšanje in večjo učinkovitost procesa brizganja.

Partnerski konzorcij, ki ga koordinira podjetje TEHNOMAT, je za razvoj sistema AIS pridobil financiranje javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO Spirit Slovenija, javne agencije. Do konca oktobra 2024 nameravamo s partnerjem razviti delujoč primer končnega AIS izdelka, ki bo v skladu s smernicami zelenega prehoda omogočil polno uporabniško funkcionalnost boljšega nadzora procesa brizganja na več področjih:

  • zagotavljanje zmanjšanja količine izmeta,
  • podaljšanje življenjske dobe orodja,
  • znižanja stroškov popravil brizgalnega orodja,
  • znižanje skupnih stroškov proizvodnje zaradi integracije v informacijski sistem podjetja in
  • povečanje učinkovitosti proizvodnje na račun prihranka materiala in energije.

TECOS bo z znanjem, razvojem, raziskovalnim delom in sodelovanjem s projektnim partnerjem opravil razvoj celovite programske rešitve s popolno funkcionalnostjo elektronike ter novo rešitev validiral tudi v industrijskem okolju.

Vrednost in sofinanciranje projekta:

Skupna vrednost projekta je 649.735 EUR, od tega 299.377 EUR sofinanciranja iz EU sredstev in 350.358 EUR iz lastnih sredstev.

Za razvoj sistema AIS je zagotovljeno sofinanciranje iz javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO, katerega izvajalec je Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija). Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, www.noo.gov.si. Z Mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU: NextGenerationEU.

Partnerski konzorcij:

Sestavljata ga podjetje TEHNOMAT, Kranj, d.o.o. kot koordinator in prijavitelj ter TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije kot partner na projektu.

TECOS vloga:

TECOS bo z znanjem, razvojem, raziskovalnim delom in sodelovanjem s projektnim partnerjem opravil razvoj celovite programske rešitve s popolno funkcionalnostjo elektronike ter novo rešitev validiral tudi v industrijskem okolju.

Za več informacij o projektu je na voljo dr. Dragan Kusić na e-naslovu dragan.kusic@tecos.si.

Projekt financira Evropska unija – NextGenerationEU“