TECOS s partnerji SMART CIRCUIT o krepitvi proizvodnih vrednostnih verig krožnega gospodarstva z digitalnimi in tehnološko podprtimi krožnimi rešitvami

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je na projektnem srečanju partnerjev projekta SMART CIRCIUT (Interreg Central Europe) na projektnem srečanju v avstrijskem Eisenstadtu razpravljal o krepitvi proizvodnih vrednostnih verig krožnega gospodarstva z izvajanjem digitalnih in tehnološko podprtih krožnih rešitev. Gre za aktivnosti v delovnem sklopu, ki ga vodi prav TECOS in je namenjen predvsem izvajanju pilotskih ukrepov za preizkušanje in načrtovanje podpornih storitev za izboljšanje dostopa MSP-jev do raziskav in tehnoloških inovacije pri uvajanju krožnega gospodarstva.

Delovno srečanje, ki ga je gostil avstrijski raziskovalni inštitut Forschung Burgenland, se je poleg že omenjenega TECOS-ovega področja dotaknilo tudi drugih projektnih sklopov. Nemški inštitut Fraunhofer IWU je, denimo, z dinamično delavnico mreženja olajšal povezovanje partnerjev pri oblikovanju delovnih skupin, spodbujanju sodelovanja in izmenjavi idej.

Med ključnimi aktivnostmi srečanja velja izpostaviti tudi razpravo o Akademiji za krožne inovacije, katere cilj je podpirati digitalna inovacijska središča (DIH) pri sprejemanju krožnih politik in rešitev. V okviru delovnega sklopa, ki ga vodi podjetje microTEC Südwest e.V. smo se partnerji poglobili tudi v učne načrte in module Akademije za krožne inovacije. Tehnična univerza v Košicah je k temu v okviru drugega delovnega sklopa dodala še razpravo na temo strateškega sodelovanja za zmanjšanje ovir pri izvajanju in spodbujanje naložb, partnerja Fraunhofer IWU in vodilni partner Tehnološki park Krakow pa sta jo oplemenitila z zanimivo delavnico o analizi deležnikov ter vpogledom v STRATLAB. Ta predvideva izvedbo 12 regionalnih in transnacionalnih panelov, ki bodo oblikovalcem politik dali priporočila in omogočili boljše razumevanje znotraj srednjeevropskih vrednostnih verig krožnega gospodarstva.

Srečanje je sledilo rdeči niti projekta; spodbujanju digitalnega in tehnološkega krožnega gospodarstva v proizvodnji Srednje Evrope prek povezane mreže inovacijskih središč ter uvajanje rešitev z deležniki za hitrejšo sprejetje krožnega gospodarstva. Več informacij o projektu Smart Circuit je na voljo tudi TUKAJ.