Razvoj človeških virov je ključen za uvajanje načel krožnega gospodarstva v podjetja

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije svojo zavezo vpeljevanju krožnega v orodjarsko panogo udejanja skozi vpeljevanje trajnostnih prvin v proizvodne tehnologije in razvoj materialov ter članstva v različnih interesnih združenjih in partnerstvih, tudi v SRIP Krožno gospodarstvo. Tokrat smo se člani Odbora za razvoj človeških virov v SRIP Krožno gospodarstvo dotaknili razvoja kompetenc na področju krožnega gospodarstva ter vlaganja v kadre v gospodarstvu preko prepletanja strokovnega znanja v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah. Dogodek smo izkoristili tudi za mreženje in iskanje novih priložnosti sodelovanja.

SRIP Krožno gospodarstvo je namreč v sodelovanju s podjetjem Kadring d. o. o. izpeljal prvo skupno srečanje članov in drugih ključnih deležnikov na področju razvoja človeških virov. Delavnica in sogovorniki smo se osredotočili na pretekle rezultate in na področje razvoja vodstvenih kadrov. Vpeljevanje sprememb poslovnih modelov, upoštevajoč načela zelenega prehoda in prehoda v krožno gospodarstvo se začne prav v vodstvenih strukturah, kjer smo skozi interaktivno delavnico kot enega ključnih akterjev za  lažjo identifikacijo in definicijo potrebnih kompetenc, prepoznali profil vodje trajnostnega razvoja.

Skozi revizijo obstoječega kataloga kompetenc so udeleženci z delom v skupinah poskušali identificirati, katere kompetence in katero stopnjo kompetence potrebuje posamezni profil zaposlenega; npr. vodstveni kader, razvojnik, analitik, tehnolog, tehnik, delavec v proizvodnji. Udeleženci smo se strinjali, da je za razvojni preboj ključnega pomena učinkovita povezanost med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom in da bo izobraževalni proces zagotavljal diplomante z ustreznimi kompetencami za čimprejšnje vključevanje v delovno okolje.

Foto: SRIP Krožno gospodarstvo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja