Razpis DEMO PILOTI NOO za vsaj 30 konzorcijev

SPIRIT Slovenija, javna agencija; je objavila Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO). Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 30 projektnih konzorcijev, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije. Pri oblikovanju konzorcijev podporo nudimo tudi v TECOS Razvojnem centru orodjarstva Slovenije.

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo pilotno-demonstracijskih projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti. Razpis ima dva sklopa:

  1. sklop (razvoj pilota) je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta,
  2. sklop (postavitev in testiranje demonstracije) je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju in evalvaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta.

Za izvedbo javnega razpisa je okvirno na voljo do 30 milijonov evrov. Skrajni rok za oddajo vlog je 18. julij 2022.

Podrobnosti in celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani SPIRIT Slovenija, do objave javnega razpisa vodi povezava TUKAJ.

Za vse, ki se vam glede razpisa porajajo vprašanja, GZS organizira hibridni informativni dan in mreženje za povezovanje v verige vrednosti in partnerstva za JAVNI RAZPIS ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI. Podrobnosti o informativnem dnevu, ki bo 2. junija med 9.30 in 13.30, lahko preverite TUKAJ.

.