Računalniške novice: Industrija 4.0 – nov standard v proizvodnji

V zadnjih letih TECOS vse več storitev opravi na področjih digitalizacije proizvodnje ter vpeljave različne senzorike in obdelave podatkov v njihove proizvodnje procese.

Industrijsko-proizvodna podjetja se danes že zavedajo pomena vlaganj v digitalizacijo, a je stopnja zavedanja še vedno relativno nizka. Tako podjetja kot država z različnimi podpornimi programi še vedno podcenjujejo vrednost vlaganj v implementacijo Industrije 4.0, saj digitalizacija ne omogoča takojšnje vidnosti naložbe, ampak so učinki vidni lahko šele čez nekaj let. Večina podjetij je prav zato na začetku v dilemi, saj prednosti digitalizacije, razen v primerih avtomatizacije in robotizacije, niso neposredno vidne in šele podrobnejše analize za vsak delovni proces posebej lahko pokažejo, na katerih področjih nova tehnologija omogoča prihranke. Ob tem je pomembno tudi, da za večino proizvodnih procesov ni digitalnih izdelkov na ključ, ampak je treba poiskati individualne rešitve za vsak proces posebej, kar pomeni velik vložek podjetja tako v tehnologijo kot v kadre, ki so usposobljeni za izvedbo digitalne transformacije.

Glavna prednost vlaganj v digitalizacijo v industrijsko-proizvodnih podjetjih je zagotovo v skupnem manjšanju stroškov podjetja ter poenostavitvi poslovanja. Digitalizacijo lahko v industrijsko-proizvodnih podjetjih v grobem delimo na dva segmenta: prvi je digitalizacija poslovanja, ki zajema predvsem upravljanje podjetja, poslovno-nabavne procese, logistiko ter prodajo, drugi pa je sama digitalizacija proizvodnje, ki pomeni digitalni avtomatski nadzor proizvodnih procesov s pomočjo senzorjev in aktuatorjev, uporabo umetne inteligence pri nadzoru procesov, povezavo proizvodnih zmogljivosti v industrijski internet stvari (IIoT), uporabo oblačnih storitev ter avtomatsko obdelavo podatkov. Skupaj z intenzivno avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnja prehaja v 4. stopnjo industrijske revolucije, v tako imenovano Industrijo 4.0. Digitalizacija obeh procesov, tako poslovnega kot proizvodnega, se lahko izvedeta ločeno, a najbolje je, da sta sistema komplementarna oz. skupaj vpeta v en poslovno-proizvodni sistem. Vlaganja v digitalizacijo so izjemno pomembna, saj dolgoročno pomenijo nižanje stroškov proizvodnje (z optimizacijo poslovanja, nabav in prodaje), predvsem pa nižanje stroškov proizvodnje z doseganjem višje kakovosti izdelkov, manjše porabe materiala in energije, manjšim izmetom ter (zaradi avtomatizacije) manjše potrebe po delovni sili. Poleg tega lahko ti sistemi omogočijo lažjo vključitev v dobavne verige velikih OEM proizvajalcev (proizvajalcev originalne avtomobilske opreme), ki lahko tovrstne sisteme kontrole in nadzora poslovanja postavijo kot pogoj za sodelovanje. Dolgoročno lahko zaradi velikega cenovnega pritiska ter zahteve po dobavah velikoserijskih izdelkov povsem brez izmeta preživijo le podjetja, ki so v tem trenutku že skočila na vlak digitalizacije.

Kot primer dobre prakse je TECOS v Računalniških novicah predstavil razvoj novega sistema MouldEar, ki omogoča kontrolo proizvodnje na osnovi merjenja akustičnih emisij. MouldEar je rezultat TECOS-ovega lastnega razvoja, pri čemer kot ključne prednosti izpostavlja:

  • oblačni nadzor nad vsemi orodji za proizvodnjo plastičnih izdelkov,
  • enostavno vgradnjo brez poseganja v orodje in
  • nizke stroške nakupa.

Akustično spremljanje procesa brizganja je primerno za večino procesov, kjer je potrebno spremljanje proizvodnje celotnega izdelka. Sistem je nastal na podlagi preteklega raziskovalnega dela in raziskovanja zvočnih signalov v procesu brizganja ter njihove povezanosti z različnimi oblikami napak v procesu brizganja. S pomočjo akustike so uspeli doseči, da proizvodnjo spremljamo v realnem času (zaznavanje napak v postopku brizganja, predvidevanje vzdrževanja, pravočasna zaustavitev proizvodnje v primeru napak ter povezljivost z drugimi postopki spremljanja procesa brizganja). MouldEar na trgu zapolnjuje pomembno vrzel med odličnimi in individualiziranimi sistemi nadzora brizganja ter cenovno izjemno ugodnimi sistemi, ki jim običajno manjka veliko funkcionalnosti.

TECOS-ovi strokovnjaki razvojno naravnanim podjetjem zagotavljamo celovite rešitve v razvoju in industrializaciji izdelkov. S premišljenimi rešitvami konkretnih izzivov so zanesljiv partner za varen in uspešen razvoj ter optimirano proizvodnjo brez odvečnih težav!

Več primerov dobrih praks najdete TUKAJ. Prispevek je bil v celoti objavljen v Računalniških novicah.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja