Projekt CIRCI: Kako Norveška izkorišča živilske in industrijske odpadke za nove poslovne priložnosti?

Partnerji projekta CIRCI so redno delovno srečanje izkoristili tudi za ogled primerov dobrih praks ponovne uporabe materialov, ki nastajajo v proizvodnih procesih ter na delavnici norveškega partnerja Eyde Cluster skupaj razmišljali o priložnostih ponovne uporabe materialov, zbranih v CIRCI bazi. Ena od izjemno pomembnih pridobitev za lažje vpeljevanje krožnega gospodarstva v proizvodne procese je prav omenjena baza, v kateri partnerji zbiramo podatke o odpadnih ali sekundarnih materiale, ki nastanejo v proizvodnih procesih in se lahko znova pretvorijo v pomembno surovino za drugo panogo ali proizvodni proces.

 

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot eden od partnerjev projekta CIRCI je aktivno sodeloval na inovacijski delavnici, kjer smo projektni partnerji, razdeljeni na 4 skupine, razvijali ideje in poglede na podatkovno bazo, njeno implementacijo v industrijo, zakonodajno skladnost in promocijske aktivnosti s ciljem, da baza zaživi med slovenskimi podjetji v vseh zadevnih sektorjih.

Poleg sodelovanja na delavnici je TECOS sodeloval tudi pri obisku treh primerov dobrih praks:

1.The Magical Factory s svojim reciklažnim centrom skrbi za ponovno uporabo živilskih odpadkov in živalskega gnoja za proizvodnjo bioplina, biognojila in zelenega CO2. Predelava odpadne hrane približno 1,2 milijona prebivalcev vzhodne Norveške in gnoja s kmetij (ki se pretežno ukvarjajo s prašičerejo in govedorejo) v Vestfoldu je obratu zagotovil status nacionalnega pilotnega obrata.

 

2.Aaltvedt betong je tradicionalna cementarna, ki proizvaja tlakovce in zidake, njeno spin-off podjetje pa reciklira odpadke kovinske industrije in jih ekstrudira oz. stiska v brikete, ki jih lahko ponovno uporabijo v različnih segmentih kovinsko-predelovalne industrije.

 

3.Norner je raziskovalni center, precej podoben TECOS-u.  Je vodilni industrijski center za raziskave in razvoj polimerov za industrijo z več kot 40-letnimi izkušnjami. Podjetje Norner ima trenutno 94 zaposlenih z obširno laboratorijsko opremo za karakterizacijo in sintetizacijo polimerov.

Obiskani primeri dobrih praks služijo predvsem koz navdih za raziskovanje novih priložnosti ponovne uporabe materialov, ki nastajajo v industrijskih procesih. Za dodatno motivacijo slovenskih podjetih za vstop na pot implementacije krožnega gospodarstva je projektni konzorcij razpisal CIRCI inovacijske vavčerje, ki jih je že prejelo 6 slovenskih podjetij, kmalu pa bosta znana še dva prejemnika 15 tisočakov vrednih spodbud.