Povabilo k oddaji ponudbe za naročilo  210 majic

V Celju, 14.3.2024

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za naročilo  210 majic (s tiskom)

 1. Naročnik:

 Tecos, Razvojni center orodjarstva Slovenije, Kidričeva ulica 25, Celje.

2. Predmet naročila:

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:

  • 80 kosov moških majic (L)
  • 20 kosov moških majic (M)
  • 50 kosov moških majic (XL)
  • 30 kosov ženskih majic (L)
  • 30 kosov ženskih majic (M)

 … z logotipom European Commision

Naročilo se izvaja za potrebe projekta Grow your manufacturing business, akronim Better Factory, ki je financiran s strani Evropske Unije v okviru programa H2020.

Za dokumentacijo ali podrobnejša pojasnila o predmetu naročila lahko ponudnik kontaktira naročnika.

Cena naj vsebuje vse stroške, popuste ter znesek z in brez davka na dodano vrednost.

3. Vrsta postopka:

 Naročilo je izvedeno po evidenčnem postopku, na podlagi 1. in 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur.l. RS, št. 91/15 s spremembami).

4. Merilo za izbor:

 Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba

5. Način in rok za oddajo ponudb:

Rok za oddajo ponudbe: najkasneje do 4.4.2024

Način oddaje ponudbe: Ponudbo pošljite na elektronski naslov spela.bordon@tecos.si  ali po pošti na naslov: Tecos, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje.

V primeru dodatnih vprašanj je kontaktna oseba na strani naročnika Špela Bordon

6. Oddaja naročila

Naročilo bo ponudniku oddano z izdajo naročilnice.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

Za sodelovanje se najlepše zahvaljujemo in vas prijazno pozdravljamo.

 

Špela Bordon

03 4900 920

spela.bordon@tecos.si