Koordinatorji I3 razpisov v Bruslju o priložnostih in izzivih projektnih sodelovanj

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije sodeluje v številnih projektnih aktivnostih, tokrat pa smo se na srečanju I3 Instrument CALL COORDINATORS DAY 2024 osredotočili predvsem na priložnosti in izzive (nadaljnjih) projektnih sodelovanj.

Instrument I3 podpira tesnejše medregijsko sodelovanje pri naložbah in vzpostavlja trajnostne povezave s povezovanjem regionalnih ekosistemov na skupnih področjih pametne specializacije. To je bistvenega pomena za pospešitev implementacije rezultatov raziskav v podjetja in spodbujanje inovacij.

Srečanje koordinatorjev I3 projektov, ki sta se ga udeležila tudi TECOS-ova sodelavca Simona Knežević Vernon in Peter Fajs, se je osredotočil predvsem na iskanje dodatnih sinergij med projekti, ki so financirani iz I3 razpisa. Srečanja se je udeležilo 50 predstavnikov 33 različnih projektov, ki so na delavnici iskali priložnosti, kako medsebojno povezati projekte in čim bolje izkoristiti rezultate projekta, ki nagovarjajo ista področja, npr. področje krožnega gospodarstva.

Projekt INCIRCULAR, katerega partner je TECOS in sodi prav med I3 projekte, nagovarja pospeševanje uvajanja inovacij s področja krožnega gospodarstva na področje proizvodnje plastičnih izdelkov s konkretnim ciljem povečanja razmerja med recikliranimi in primarnimi materiali s proizvodnjo izdelkov iz 100-odstotno reciklirane plastike. Iskali smo dodatne sinergije, ki bi organizacijam npr. omogočile uspešno sestavljanje partnerskih konzorcijev za prihodnje razpise I3 ter uspešen prenos projektnih rezultatov v prakso.

Med področji, o katerih smo razpravljali na srečanju, smo se dotaknili tudi poročanja in obveščanja javnosti, priporočil za razpisovalce prihodnjih I3 razpisov ter vprašanj, povezanih pripravljenostjo projekta na naložbe oz. čim širšo implementacijo projektnih rezultatov v delovanje zainteresiranih organizacij.