Ponovna uporaba žičnih sklopov v podjetju ELVEZ kot eden od prvih konkretnih izzivov projekta CIRCOTRONIC

Zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov in uvajanje krožnih pristopov v proizvodnjo električne in elektronske opreme (EEO) sta temeljna cilja 12 projektnih partnerjev projekta CIRCOTRONIC – Transnacionalna mreža krožnih laboratorijev za EEO (Intrerreg Central Europe). Partnerji želijo skozi identifikacijo izzivov EEO poiskati trajnostno in krožno usmerjene rešitve oz. dobre prakse, ki bi dolgoročno pripomogle k preoblikovanju proizvodnje EEO v srednji Evropi po načelih krožnega gospodarstva z učinkovitimi procesi, vrednostnimi verigami, izdelki in storitvami ter zmanjševanjem negativnih vplivov EEO na okolje.

 

Poškodovani uporabljeni žični sklopi namenjeni za ponovno uporabo.

Eden od partnerjev projekta CIRCOTRONIC je tudi podjetje Elvez, specializirano za dobavo komponent za brizganje plastike, delov za metalizacijo in rešitev kabelskih snopov. Projektno sodelovanje podjetja Elvez vsem partnerjem omogoča izjemno neposreden vpogled v izzive proizvajalcev EEO pri vpeljevanju konceptov krožnega gospodarstva, hkrati pa tudi izjemno priložnost za pilotiranje novih rešitev. Elvez kot enega od izzivov v okviru projekta CIRCOTRONIC izpostavlja ponovno uporabo žičnih sklopov. Pri precej zamudnem postopku demontaže žičnih sklopov morajo namreč ločiti različne materiale.

Ob tem v podjetju Elvez ugotavljajo, da je večina delov, ki jih želijo ponovno uporabiti, zaradi demontaže poškodovanih in potencialno neuporabnih. Večina dela poteka ročno, kar predstavlja dodatno časovno obremenitev in zahtevnost itd.

Projekt CIRCOTRONIC deluje kot transnacionalna mreža regionalnih krožnih laboratorijev, ki išče skupne rešitve z vpeljevanjem načel krožnega gospodarstva v proizvodnji EEO v malih in srednje velikih podjetjih (MSP).

Prav zato bo prvi korak partnerskega konzorcija usmerjen v identifikacijo že obstoječih postopkov in rešitev, ki nagovarjajo izzive podjetja Elvez. Z identifikacijo dobrih praks na področju trajnostnih načinov ponovne uporabe (pol)izdelkov EEO bodo partnerji lahko na konkretnem izzivu podjetja Elvez evalvirali obstoječe možnosti, v naslednjih korakih pa te tudi preizkusili, saj projekt CIRCOTRONIC omogoča tudi praktično podporo podjetjem pri preizkušanju in implementaciji krožnih praks.

TECOS bo s svojo široko mrežo in izkušnjami usklajeval razvoj in pilotiranje orodij in pristopov, potrebnih krožni prehod proizvajalcev EEO, ob tem pa vzpostavil tudi krožni laboratorij. Kot aktivni projektni partner si bomo prizadevali predvsem za vključitev akcijskega načrta za prehod na krožno gospodarstvo v domači vzhodni kohezijski regiji Slovenije.