Pilotno testiranje TAT platforme uspešno zaključeno

V 2. polovici meseca Novembra 2023 smo na FTPO skupaj s pomočjo študentov izvedli 3 kroge (20., 21. In 23. november 2023) uspešnih testiranj TAT platforme v okviru projekta AMT2P. Sam cilj testiranja je bil pregledati vse podstrani znotraj TAT platforme kakor tudi celotno učno vsebino po posameznih modulih, kjer smo popisali vse ugotovljene napake in nepravilnosti (nedelujoče povezave, izbrisan video, slab ali manjkajoči prevod ipd.). Na osnovi vseh ugotovljenih nepravilnosti smo nato v nadaljevanju izvedli popravke na sami platformi za potrebe multiplikativnega dogodka, ki se bo odvijal dne 8.12.2023 na sedežu TECOS-a.  Vabilo najdete tukaj: Multiplier Event 08/12 2023, Celje, Slovania – amt2p-project

Študente FTPO-ja med testiranjem TAT platforme na svojih mobitelih

Priloga: Agenda Multiplikativni dogodek projekta AMT2P