Podaljšanje roka za oddajo ponudb – BioSTARCHew

Celje, 14.6.2024

V okviru projekta »BioSTARCHew Okolju prijazne igrače za hišne ljubljenčke iz sekundarnih surovin živilskega sektorja« bomo za demonstrativni prikaz in validacijsko testiranje končnega izdelka potrebovali namensko orodje za brizganje. V povezavi s tem bo potrebno izvesti razvoj ter izdelavo orodja in pa vzorčenje na orodju v 2 sklopih v dveh projektnih zahtevkih.

 1. Sklop: Konstrukcijska zasnova orodja in potrditev
 • Priprava in optimizacija 3D modela
 • Konstrukcija orodja, 2D sestavnica, kosovnica

➢ Eno-gnezdno orodje

➢ Površina: tehnično polirano in erozija

➢ Ustrezni dolivni sistem

➢ Kaljeni vložki 1.2343, 52-54 Hrc

➢ Primerni sistem izmetavanja

Rok za izdelavo: 30.06.2024

 

 1. Sklop: Izdelava orodja z vzorčenjem
 • Vodenje projekta izdelave orodja in industrializacije za serijsko delo (prijemalo robota)
 • Ogrodje orodja, preizkusi orodja, meritve izdelkov

➢ Izdelano orodje

➢ Preizkus orodja (2 iteraciji)

➢ Celovita dokumentacija orodja

➢ Dostava orodja k naročniku

 

Rok za izdelavo 31.12.2024

 

Prosimo, da se v ponudbi opredeli cena vaših storitev za vsak sklop posebej.

Cena naj vsebuje stroške, popuste ter znesek z in brez davka na dodano vrednost.

 

 

 1. Vrsta postopka:

 

Naročilo je izvedeno po evidenčnem postopku, na podlagi 1. in 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur.l. RS, št. 91/15 s spremembami).

 

 1. Merilo za izbor:

 

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba.

 

 1. Veljavnost ponudbe:

 

Ponudba naj bo veljavna vsaj 14 dni.

 

 1. Način in rok za oddajo ponudb:

 

Rok za prejem ponudb je najkasneje (do vključno) do 20.06.2024 do 8h.

 

Način oddaje ponudbe: Ponudbo pošljite na elektronski naslov info@tecos.si ali po pošti na naslov: TECOS, Razvojni center Orodjarstva Slovenije, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje.

 

V primeru dodatnih vprašanj je kontaktna oseba na strani naročnika Sebastjan Kotnik, sebastjan.kotnik@tecos.si

 

 1. Oddaja naročila

 

Naročilo bo ponudniku oddano z izdajo naročilnice ali s sklenitvijo pogodbe.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.