TECOS ob predstavitvi akcijskih načrtov SRIP ToP za področje pametnih mehatronskih orodij stavi na znanje, kakovost in pilotne tovarne

Za področje pametnih mehatronskih orodij, ki ga v okviru SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) pokriva TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, ključne priložnosti do leta 2030 predstavljajo podpora pri razvoju novih, inovativnih orodij, prototipiranju orodij in izdelkov, uvedbi novih tehnologij ter implementaciji mednarodnih trendov, kot so krožno gospodarstvo, zeleni prehod in globalna konkurenčnost. Prav globalni trendi zahtevajo pametna orodja s senzoriko in ciljem optimizacije proizvodnje, zmanjšanje odpadnih materialov, novih naprednih tehnologij, dodatno podporo pri vsem naštetem pa bo slovenskim orodjarjem zagotavljal tudi nacionalni demonstracijski center (NDC) v pilotnih tovarnah prihodnosti.

SRIP ToP združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter ostalih in države na prednostnem področju Tovarne prihodnosti. Ob predstavitvi akcijskega načrta za obdobje 2025 – 2030 za področje Pametnih mehatronskih orodij direktor TECOS-a dr. Aleš Hančič poleg že omenjene podpore slovenskih orodjarskim podjetje (v glavnem gre za mala in srednje velika podjetja), izpostavil predvsem prednosti in okoliščine, ki slovensko orodjarstvo umeščajo med strateške panoge naše države: »Slovensko orodjarstvo je izvozno usmerjena panoga, izvozni delež že presega 85 % in raste, letni promet presega 400 milijonov in raste, hkrati pa dosega izjemne multiplikativne učinke na celotno evropsko gospodarstvo. Gre za nujno podporno panogo proizvodni industriji, ki je čedalje bolj zahtevna, zato je multiplikativen učinek orodjarstva je vsaj 100-kratnik vložka.«

Slovenski orodjarji smo sinonim znanja, izjemne tehnične podkovanosti in prilagodljivosti, zagotovo pa na dodatno privlačnost vsemu naštetemu dodaja tudi geografska lega naše države. Kot je na predstavitvi izpostavil dr. Hančič, je za utrjevanje prepoznavnosti in visokih standardov kakovosti slovenskega orodjarstva nujen nadaljnji razvoj specializiranosti  za posamezne tehnologije, internacionalizacija in vključevanje v mednarodne verige vrednosti, povezovanje in sodelovanje. Prepričan je, da prav specializacija kadra z zagotavljanjem kakovosti, grajenje kapacitet za večja naročila, posodabljanje strojnega parka in implementacija novih tehnologij lahko pripomorejo k pomembnemu preobratu – k zaustavljanju trenda selitve razvoja in proizvodnje v države z nižjimi stroški delovne sile ter predvsem k vračanju proizvodnje nazaj v matične države.

Razvoj področja Pametnih mehatronskih orodij je do leta 2030 prav zato usmerjen v:

 • pilotne tovarne in nacionalne demo centre (NDC)
 • zmanjšanje časovnega intervala za zagonsko fazo orodja,
 • vpeljavo modernih tehnologij,
 • hitrejši razvoj orodij in prototipiranje z novimi tehnologijami,
 • senzoriko, izboljšanje procesov kontrole kakovosti,
 • povezljivost,
 • učinkovito cenovno politiko (cena končnega izdelka, skupni stroški proizvodnje).

 

Ključne aktivnosti, predstavljene v akcijskem načrtu, se prav zato navezujejo na:

 • pametna mehatronska orodja (senzorika, predictive maintenance, analitika in napovedovanje odstopanj, IOT, oblačne storitve (TRL 3-5, 6-9));
 • povezavo simulacijskih orodij s proizvodnimi stroji za optimizacijo proizvodnih procesov (razvoj kom. protokolov, vtičnikov, privatni oblak, direktna optimizacija, modeliranje, AI, testiranje in prototipiranje);
 • sisteme optimizacije;
 • napredne proizvodne in prototipne tehnologije (pilotne tovarne, NDC – mreža pilotnih prototipnih centrov na osnovi hub and spoke modela vključena v S5).

Skupna investicijska vrednost načrtovanih projektov je trenutno ovenjena na skupno 83 milijonov evrov. Ob tem predlagani akcijski načrt za področje Pametna mehatronska orodja lahko še dopolnite: TECOS kot koordinator področja člane interesnega združenja poziva k oddaji predlogov projektov na ravni TRL 3,5;  TRL  6-9. Rok za oddajo predlogov se izteče 10. julija 2024

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila sta na voljo dr. Aleš Hančič (ales.hancic@tecos.si) in vodja interesnega združenja Simona Knežević Vernon (simona.vernon@tecos.si).