P4D ReactEU – razpis, ki omogoča od 30 do 100 tisoč evrov za sofinanciranje digitalizacije

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot podporno okolje za orodjarsko panogo orodjarskim podjetjem nudi podporo pri pripravi prijave na razpis P4D ReactEU. SPS med cilje razpisa uvršča:

 • izvedbo digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih;
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih za najmanj 3 %.

Cilji razpisa močno soupadajo tudi s cilji TECOS-a, ki si prizadeva za hitrejšo digitalizacijo, digitalno transformacijo in uvajanje Industrije 4.0 v slovenska orodjarska podjetja, SPS pa načrtuje podporo kar 300 podjetjem. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)iz celotne Slovenije, z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa, pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

 

Kaj sofinancira razpis P4D ReactEU?

 • Stroške nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme),
 • stroške nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme),
 • stroške storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.),
 • stroške plač in povračil stroškov v zvezi s delom za največ 2 zaposlena,
 • posredne stroški.

Predmet sofinanciranja so lahko vsi stroški, ki so nastali v obdobju od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2022, kar pomeni, da podjetje lahko v okviru razpisa uveljavlja tudi že nastale stroške, ki so v razpisni dokumentaciji opredeljeni kot upravičeni stroški.

Ob tem bodite pozorni tudi na dodatne pogoje. Podjetje, ki kandidira na razpisu P4D ReactEU:

 • ne sme biti v težavah,
 • ne sme prejemati ali biti v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
 • ne sme imeti za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor,
 • mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo, ob tem pa upoštevati prepoved dvojnega financiranja,
 • mora izvesti digitalno transformacijo skladno z akcijskim načrtom in jo zaključiti najkasneje do 30. septembra 2022,
 • operacija pa ne sme biti zaključena pred oddajo vloge na javni razpis ali se začeti pred 1. oktobrom 2020.

Podrobnosti najdete tudi v priloženem letaku SPS spodaj ali na spletni strani SPS, ki jo najdete TUKAJ. Rok za prijavo se izteče 1. septembra 2021. TECOS kot partner podjetij na področju digitalne preobrazbe in uvajanja Industrije 4.0, vam ob pripravi projekta lahko ponudi podporo. Skupaj lahko poiščemo stične točke in se pogovorimo o možnostih projektnega sodelovanja. Za dodatne informacije vam je na voljo dr. Aleš Hančič na e-naslovu  ales.hancic@tecos.si.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja