Zakaj je pomembno, da imajo strokovnjaki dodatne kompetence na področju komplementarnih znanj?

20-12-08 tecos samantha t-shaped skillsProjekt Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje (SAMANTHA) se dodatnih veščin, ki jih potrebujemo strokovnjaki na področju aditivnih tehnologij loteva s pristopom črke T. Navpična vrstica črke T predstavlja globino veščin in strokovnega znanja na posameznem področju, vodoravna vrstica pa sposobnost interdisciplinarnega sodelovanja (s strokovnjaki z drugih področij in uporabe znanja na drugih področjih). Podrobnejšo razlago pristopa črke T najdete na priloženem posnetku spodaj.

Projekt SAMANTHA želi oblikovati strategijo za izboljšanje (nadaljnjih) usposabljanj, zlasti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, upoštevajoč načelo črke T, kar pomeni, da želimo s partnerji skozi projektne aktivnosti razviti usposabljanja, tudi na področju aditivnih tehnologij, kjer bomo hkrati krepili strokovne kompetence kadra (navpični del črke T), hkrati pa zagotavljali dodatna znanja (vodoravni del črke T), povezana z inovinarjem ter krepitvijo komunikacijskih veščin in veščin mreženja.

Partnerji projekta SAMANTHA smo že oblikovali model oblikovanja usposabljanj, vsak od partnerjev trenutno pripravlja usposabljanja oz. posamezne module usposabljanj s svojega področja. TECOS se pri pripravi modulov osredotoča predvsem na orodjarski sektor na področju aditivnih tehnologij. Usposabljanja bodo predvidoma na voljo novembra prihodnje leto na platformi za e-učenje, spletno okolje pa odpira dodatne možnosti uporabe inovativnih digitalnih orodij tako na področju podajanja vsebine kot pri njenem utrjevanju. Partnerji projekta SAMANTHA se prav zato načrtovanih usposabljanj lotevamo izjemno preudarno, saj želimo udeležencem zagotoviti znatno oplemeniteno pridobivanje novih znanj, tako na strokovnem kot komplementarnih področjih.

 

SAMANTHA-LOGO-center-full-color-positive-1600px

 

logoep