Udeležba na posvetu ASM 2023

V sklopu projekta AIS smo se dne 6.12.2023 v Ljubljani na GZS-ju udeležili posveta ASM 2023, ki ga redno organizira Laboratorij LASIM, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani v so-organizaciji z GZS, SRIP TOP, KCSTV, MGRT in ESRR. Na posvetu smo strokovnjaki s področja mehatronike imeli možnost obravnavati aktualno stanje in novosti na področju avtomatizacije, strege in montaže s poudarkom na robotiziranih, inteligentnih in inovativnih rešitvah, naprednih tehnologijah v robotskih aplikacijah, povečanju učinkovitosti proizvodnih procesov z uvajanjem digitalizacije in digitalne vitkosti, vse v luči Industrije 4.0. Tekom samega dogodka in med odmori smo imeli čas za mreženje z ostalimi udeleženci ter predstaviti projekt AIS, dosežene rezultati in izmenjati koristne izkušnje. Posvet se je tradicionalno uveljavil kot mesto srečevanja, posvetovanja in aktivne izmenjave mnenj strokovnjakov s področja avtomatizacije in Industrije 4.0.