Digitalizacija in vpeljevanje načel krožnega gospodarstva – pomembni razvojni priložnosti proizvajalcev EEO

V zadnjih letih TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije vse več storitev opravi na področjih digitalizacije proizvodnje in je največji ponudnik inženirskih storitev v regiji. Manjšim in večjim podjetjem omogoča hitre, kakovostne in dostopne storitve razvoja izdelkov, optimiranja procesov brizganja plastike, MKE-trdnostne preračune, storitve 3D-skeniranja, prototipiranje in brizganje malih serij, 3D-tisk kovin, prenos tehnologij in tudi razvoj izdelkov na ključ. Poleg inženirskih storitev TECOS izvaja podporo podjetjem pri vzpostavljanju koncepta Industrije 4.0 in krožnega gospodarstva ter nenehno krepi raziskovalno dejavnost, tudi na področju zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov in uvajanju krožnih pristopov v proizvodnjo električne in elektronske opreme (EEO). Industrijsko-proizvodna podjetja se danes že zavedajo pomena vlaganj v dvojni prehod, a je stopnja zavedanja še vedno relativno nizka. Razlog za to je tudi, da digitalizacija in implementacija načel krožnega gospodarstva ne omogočajo takojšnje vidnosti naložbe, ampak so učinki vidni lahko šele čez nekaj let.

TECOS-ovo znanje rešuje tudi konkretne izzive proizvajalcev EEO

V TECOS-u smo iskanje dolgoročnega preoblikovanja proizvodnje EEO v srednji Evropi po načelih krožnega gospodarstva z učinkovitimi procesi, vrednostnimi verigami, izdelki in storitvami ter zmanjševanjem negativnih vplivov EEO na okolje dodatno okrepili v okviru projekta CIRCOTRONIC – Transnacionalna mreža krožnih laboratorijev za EEO (Intrerreg Central Europe).

Partnerji želimo skozi identifikacijo izzivov EEO poiskati trajnostno in krožno usmerjene rešitve oz. dobre prakse, pri čemer izjemno konkretni primeri projektnega partnerja – podjetja Elvez omogočajo neposreden in konkreten vpogled v izzive ponovne uporabo žičnih sklopov. Pri precej zamudnem postopku demontaže žičnih sklopov morajo namreč ločiti različne materiale, v podjetju Elvez pa ugotavljajo, da je večina delov, ki jih želijo ponovno uporabiti, zaradi demontaže poškodovanih in potencialno neuporabnih.

Projekt CIRCOTRONIC omogoča tudi pilotiranje krožnih pristopov

Bogate izkušnje na področju prenosa tehnologij TECOS že vrsto let strateški pozicionirajo kot strateškega razvojnega partnerja v širši regiji. Kot evropsko prepoznaven tehnološki center na področju razvoja novih izdelkov, orodij in tehnologij se prav zato skupaj s partnerji projekta CIRCOTRONIC najprej osredotočamo identifikacijo obstoječih postopkov in rešitev, ki nagovarjajo izzive podjetja Elvez. Z identifikacijo dobrih praks na področju trajnostnih načinov ponovne uporabe (pol)izdelkov EEO bodo partnerji lahko na konkretnem izzivu podjetja Elvez evalvirali obstoječe možnosti, v naslednjih korakih pa te tudi preizkusili.

Večina partnerjev projekta CIRCOTRONIC  sodeluje kot transnacionalna mreža regionalnih krožnih laboratorijev, ki išče skupne rešitve. V okviru projektnih aktivnosti CIRCOTRONIC je za lažje doseganje ciljev načrtovana tudi podpora podjetjem pri preizkušanju in implementaciji krožnih praks.