TECOS aktivno vključen v razvoj avtomobilskih delov iz reciklirane plastike in odpadnega časopisnega papirja

Vsako leto po vsem svetu nastane okoli 275 milijonov ton plastičnih odpadkov. Do sedaj se jih je le 9 % recikliralo in približno 12 % sežgalo, preostalih 79 % pa se jih kopiči na odlagališčih ali je zapuščenih v naravi. Tako plastika kot časopisni papir sta dragoceni surovini, primerni za ponovno uporabo. Po več kot treh letih raziskav, v katerih je sodeloval tudi TECOS, smo s projektom LIFE CEPLAFIB uspeli razviti trajnostno alternativo za reševanje problema plastike za enkratno uporabo, zahvaljujoč razvoju novega materiala CEPLAFIB (reciklirana plastika + vlakna iz zavrženega časopisnega papirja). Iz njega smo izdelali več prototipov trajnostnih izdelkov za gradbeno in transportno industrijo: shranjevalne škatle, zaščitne pokrove za cevi, pritrdilne in zaščitne dele za avtodome in zvočno-izolativne panele ter dekorativne plošče za fasade stavb.

CEPLABIF predlaga krožno gospodarstvo kot transverzalno rešitev okoljskega problema onesnaževanja, ki ga povzročajo tovrstni odpadki, ki daje prednost trajnosti v celotni vrednostni v življenjski dobi plastike. Nov kompozitni material CEPLAFIB, razvit v okviru projekta LIFE CEPLAFIB (osnova je reciklirana polipropilenska ali polietilenska matrica, ojačane z vlakni rabljenega časopisnega papirja), ima odlične mehanske lastnosti. Material zagotavlja 40 % večjo natezno trdnost, skoraj 200 % višji modulelastičnosti in poleg tega zagotavlja splošno ekonomsko prednost, saj je med 25 % in 35 % cenejši od standardnih čistih PP/PE polimerov in med 40 % in 50 % ugodnješiod WPC kompozitov, ki so trenutno na voljo na trgu.

 

 

Krožno gospodarstvo: drugo življenje za plastiko in časopisni papir

Zavedanje o potrebi po predelavi materialov se povečuje, saj se postopoma odkriva vedno večpodročij uporabe, pri čemer so poliolefini še posebej privlačni v linijah za recikliranje zaradi njihove masovne uporabe. Plastika je dragocen vir, ki ga je potrebnoponovno uporabiti, zato jerecikliranje plastičnih materialovodločilni dejavnik v kontekstu krožnega gospodarstva, ki ga predlaga projekt CEPLAFIB. Zato soprojektni partnerji poleg prve proizvedene serije prototipov material uspešno preizkusili še v drugih linijah izdelkov, omenjenih zgoraj.

V projekt so bili vključeni tehnološki centri, javni zavodi in zasebna podjetja iz štirih evropskih držav. Tehnološki center TECOS je projekt CEPLAFIB koordiniral, slovenskemu tehnološkemu centru sta se kot industrijska partnerja pridružila podjetje za recikliranje plastike OMAPLAST (Slovenija) in svetovno priznani proizvajalec avtodomov ADRIA Mobil (Slovenija), poelg slovenske udeležbe pa so sodelovali še AITIIP (Španija), ITB (Poljska) in ECOPULP (Finska).

 

Program LIFE

CEPLAFIB je del programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije, ki je namenjen izključno okoljskim ciljem in pokriva obdobje 2014–2020 s proračunom v višini 3,5 milijarde evrov. Podpira manjše projekte, katerih cilj je izmenjava najboljših praks, testiranje tehnologij in pospeševanje izvajanja ustrezne politike in zakonodaje EU. Trenutni dogovor o novem programu LIFE za obdobje 2021–2027 je komisija potrdila 15. januarja 2021. Sporazum določa proračun LIFE v višini 5.4 milijarde evrov, od tega bo 64 % namenjenih ohranjanju okolja.