SRIP ToP se v okviru prenovljene strategije pametne specializacije osredotoča tudi na razvoj demonstracijskih centrov Tovarn prihodnosti

Slovenija se že nahaja v novem programskem obdobju 2021-2027, v okviru katerega bo upravičena do 9,7 milijard evrov povratnih in nepovratnih sredstev. Da bi lahko tudi v prihodnje uspešno črpali evropska sredstva, je potrebna priprava prenovljene in aktualizirane Strategije pametne specializacije.

 

TECOS je eden ključnih partnerjev pri razvoju in implementaciji strategije pametne specializacije na področju Tovarn prihodnosti, zato smo v začetku aprila (7. aprila 2021) skupaj z SVRK izvedli dogodek v okviru 3. faze prenove procesa podjetniškega odkrivanja za področje tovarn prihodnosti. Na virtualnem dogodku je več kot 90 udeležencev skupaj z ostalimi upravičenci SRIP ToP obravnavalo naslednje teme:

  • poslanstvo, vizija, cilji in način delovanja Strateško razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ključni poudarki in usmeritve;
  • upravičenci SRIP ToP smo poudarili ključne skupne uspehe dosedanjega sodelovanja, ki so 85 članom omogočili pridobitev projekta High Impact Action for Industrial Transition (HIA), katerega nosilec je TECOS in je podlaga za nadaljnji razvoj koncepta Nacionalnega demonstracijskega centra Tovarn prihodnosti, podpora pri razvoju novih projektov in verig vrednosti;
  • SRIP ToP se aktivno ukvarja z razvojem področja človeških virov in varovanja okolja (nosilec teh področij je Gospodarska zbornica Slovenije);
  • v TECOS-u smo tako na dogodku kot skozi siceršnje delovanje SRIP ToP poudarili nujno dodatno promocijo in podporo konkurenčnosti orodjarske industrije, pripravo podpornih mehanizmov ter nadgradnjo in dodatno podporo že obstoječim konkurenčnim prednostim slovenskih orodjarjev;
  • eden ključnih naslednjih korakov SRIP ToP je razvoj in priprava koncepta Strateškega instrumenta Nacionalnega demonstracijskega centra Tovarn prihodnosti , ki vsebuje tako investicije v infrastrukturo, razvoj več demonstracijskih centrov, podporne instrumente za podjetja (vavčerji), sredstva za izobraževanje in mentorske sheme ter dvig kompetenc in tudi podporo pri zaščiti intelektualne lastnine in internacionalizaciji.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja