Projekt AMT2P z usposabljanjem zaposlenim v plastičarskem sektorju približuje napredne proizvodne tehnike

Uporaba naprednih proizvodnih tehnik v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na primeru sektorja plastike povzema bistvo Erasmus+ projekta AMT2P, v katerem kot partner sodeluje tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije. Partnerske aktivnosti smo usmerili predvsem v 72-urno usposabljanje, pripravo metodologije, modulov in vsebine, ki bi prispevala k premostitvi vrzeli med priložnostmi naprednih proizvodnih tehnik in pomanjkanjem znanja zaposlenih na tem področju.

72-urno poklicno usposabljanje je sestavljeno iz 3 modulov, vsak od njih pa ima dodatna poglavja:

  • 3D-tiskanje

– poznavanje 3D-materialov,

– 3D-materiali,

– CAD modeli in 3D-oblikovanje,

– naknadna in površinska obdelava.

  • Robotika

– robotski operacijski sistem (ROS),

– uporaba programske opreme za delovanje robotov,

– osnove umetne inteligence,

– avtonomni mobilni roboti (AMR).

  • Brizganje plastike

razumevanje faz procesa brizganja plastike,

identifikacija in klasifikacija plastičnih materialov,

vzdrževanje orodij,

nadzor kakovosti brizganja plastike.

Usposabljanje je sestavljeno iz 30-urnega e-učnega procesa, ki ga dopolnjuje 42 ur individualnega samostojnega učenja udeleženca. Celotni učni proces spremlja tudi proces ocenjevanja pridobljenega znanja. Po opravljenem usposabljanju udeleženec pridobi naziv strokovnjak za napredne proizvodne tehnike.

TECOS-ove aktivnosti pri pripravi poklicnega usposabljanja se nanašajo predvsem na metodologijo usposabljanja, kjer z znanjem in izkušnjami zagotavljamo primernost usposabljanj za industrijo.  Za kratko, jedrnato in razumljivo predstavitev projekta  smo partnerji projekta AMT2P pripravili brošuro, ki na kratko povzema temeljne cilje in želene rezultate projektnih aktivnosti.

(Brošuro lahko prelistate s klikom na fotografijo).

Partnerji projekta smo celotno dogajanje strnili tudi v dveh novičnikih. Prvi novičnik, ki je na voljo TUKAJ, se je osredotočil na predstavitev projekta in načrte. V drugem novičniku, ki je na voljo TUKAJ, smo povzeli mejnike v razvoju usposabljanja in podrobneje opisali module, ki bodo na voljo.

Podrobnosti o projektu najdete tudi na spletni strani projekta AMT2P, za dodatna vprašanja o usposabljanju pa je na voljo tudi dr. Dragan Kusić na e-naslovu dragan.kusic@tecos.si.