Partnerski konzorcij praznuje uspešen začetek evropskega projekta RISE

Mesec dni po uspešnem startu projekt RISE (Accelerate Innovation and Sustainable Investments) navdušuje v Bolgariji, Sloveniji in na Portugalskem. Podjetja Cleantech BG, Digipolis, LE2C, N-ABLE, ACPMR, Paper Province, Fundacija ICAMCyL in TECOS so združili moči, da bi na novo opredelili medregionalno sodelovanje, spodbujali inovacijske ekosisteme in opredelili investicijske priložnosti v manj razvitih regijah.

Projekt RISE pomembno prispeva k spodbujanju inovacij, trajnosti in medregionalnega sodelovanja v manj razvitih regijah. Raznolik partnerski konzorcij s povezovanjem in usklajenim pristopom k implementaciji zelenega in digitalnega prehoda s projektom RISE želi trajno vplivati na evropske ekosisteme. Projekt pomeni novo poglavje pri spodbujanju pozitivnih sprememb in krepi zavezanost bolj trajnostni in inovativni prihodnosti.

O projektu RISE

Uvod v projekt in cilji

Cilj projekta RISE je pospešiti uvajanje inovacij in spodbuditi naložbe v trajnostno medregionalno sodelovanje. Projekt RISE, ki se osredotoča na učinkovito in trajnostno proizvodnjo, biogospodarstvo, pametne tehnologije, modernizacijo industrije, čisto energijo, sončno energijo in trajnostne stavbe, vključuje ekosisteme s štirimi vijačnicami za povečanje razvojnih zmogljivosti manj razvitih regij. Združuje strokovno znanje iz treh regij v prehodu in dveh razvitih regij ter temelji na petih ključnih stebrih:

1) Osredotočenost na inovacije za manj razvite regije

2) Podpora na ključnih področjih: Učinkovita in trajnostna proizvodnja, biogospodarstvo, pametne tehnologije, bioenergija, sončna energija in trajnostne stavbe

3) Opredelitev skupnih področij S3

4) MSP v središču dejavnosti

5) Razvijanje nabora ustreznih projektov

Analiza obstoječega stanja in vzpostavitev evropskega ekosistema

V začetni fazi bo RISE identificiral lokalne inovacijske ekosisteme, ocenil potencialne poti za skupne razvojne priložnosti in pripravil strategijo ukrepov za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti znotraj ekosistemov s štirimi vijačnicami.

Oblikovanje ekosistema in spodbujanje sodelovanja v vrednostnih verigah EU.

RISE je aktivno usmerjev v izgradnjo medregijskega ekosistema, pri čemer se osredotoča na oblikovanje časovnic, vzpostavljanje dolgoročnih partnerstev in podpiranje skupnih prizadevanj za povečanje inovacijske zmogljivosti mednarodnih ekosistemov.

Nabor naložbenih projektov

V tretji fazi RISE predvideva razvoj programa medregionalnih inovacijskih naložbenih projektov, ki vključujejo povezovanje partnerjev, združevanje interesov, vodenje postopka priprave skupnih inovacijskih naložbenih načrtov, zagotavljanje odpornosti in doseganje zrelih poslovnih načrtov za projekte razširitve.

Približevanje projektov trgu

Zadnja faza se osredotoča na ključno načrtovanje naložb za projekte, ki so vključeni v strategijo, pripravo primerov za financiranje I3 sklopa 1 in sklopa 2a, identifikacijo vlagateljev v EU ter omogočanje povezav med nosilci projektov RISE in ustreznimi vlagatelji.

Sodelovanje zainteresiranih deležnikov

RISE k sodelovanju vabi MSP-je, zagonska podjetja, velika podjetja, regionalne/lokalne organe, univerze, raziskovalne organizacije, grozde, tehnološke parke, zbornice, neprofitne organizacije in nevladne organizacije. Upravičeni prijavitelji morajo biti iz manj razvitih regij, kot prijavni partnerji pa sodelujejo regije v prehodu (TR) in bolj razvite regije (MDR). RISE se osredotoča na rešitve TRL6 in razvršča vloge glede na strateške vlagatelje, finančne vlagatelje, mešane pristope in partnerje za medregijsko sodelovanje.

RISE poiščite na na družbenih omrežjih

Če želite biti obveščeni o najnovejših dogodkih v okviru projekta RISE, nam sledite na družbenih omrežjih:

Facebook: projectRISEI3

LinkedIn: rise-I3

X (Twitter): RISE_I3

Celotno sporočilo za javnost je dostopno TUKAJ.