Level-Up kot primer dobre prakse na Mednarodnem forumu tehnoloških centrov iKnowledge

Mednarodni forum tehnoloških centrov iKnowledge je gostil evropske raziskovalno-tehnološke organizacije, ki s svojim delovanjem stremijo v tehnološki razvoj podjetij in povečevanje njihove konkurenčnosti z ustvarjanjem, razvojem in prenosom inovativnih rešitev, tehnologije in znanstveno-tehničnega znanja v poslovni sektor. V TECOS Razvojnem centru orodjarstva Slovenije smo se osredotočili na predstavitev področja robotike in izpostavitev primerov dobrih praks na področju obnove starejših proizvodnih linij.

Level-Up kot primer dobre prakse

TECOS namreč okviru mednarodnega projekta Level-Up (Program Obzorje 2020) nadgrajuje ekstruzijsko linijo projektnega partnerja ISOKON. Zelo staro linija za proizvodnjo plastičnih izdelkov, ki ima visoko naložbeno vrednost, smo uspeli prav v okviru projekta nagraditi, posodobiti na višjo tehnološko raven. S pomočjo namestitve in ustreznih nastavitev inteligentnih senzorjev na posameznih industrijskih strojih (skupaj 7 pilotnih industrijskih strojev iz različnih proizvodnih področij, kot so CNC obdelava, ekstrudiranje, pultruzija, hidravlične stiskalnice …) smo uspeli izboljšati njihovo učinkovitost in/ali donosnost glede na preteklo stanje.

Kot je na okrogli mizi o sodelovalni robotiki in napredni industrijski avtomatizaciji pojasnil direktor TECOS-a dr. Aleš Hančič, je uporabo nove generacije senzorjev in sorodnih sistemov omogočila digitalizacijo spremljanje poteka proizvodnje v realnem času: »Nadgradnja proizvodnih linij vključuje smernice I4.0, ki omogočajo velike prihranke materiala in energije, nižje stroške vzdrževanja oz. servisiranja, povečanje proizvodne učinkovitosti in razpoložljivosti, boljše kakovost izdelkov ter predvsem boljši nadzor in optimizacijo proizvodnega procesa v realnem času.«

Srečanje tehnoloških centrov iz Evrope je poleg priznanih govorcev, ki so predstavili najnovejši razvoj in tehnološke trende, gostilo tudi številne okrogle mize in srečanja za oblikovanje prihodnjih partnerstev in tehnološko sodelovanje.