5. redni sestanek projektnih partnerjev na Erasmus+ projektu 1Point

Na tem srečanju so projektni partnerji skupaj preverili pridobljene rezultate na A2 – metodologiji usposabljanja, ki je potekala v zadnjih mesecih projekta. Poudarek je bil na končnih rezultatih, pridobljenih z uporabljeno 1Point metodologijo usposabljanja, ki je bila predhodno razpravljana in dogovorjena znotraj konzorcija. Partnerji so preverili manjše dele znanja s področja vzdrževanja in pridobljene učne rezultate. Partnerji so preverili vsakega od štirih stebrov (AR, VR, 3D tiskanje in vitka proizvodnja) in razpravljali o rezultatih, pridobljenih na podlagi ustreznih učnih rezultatov, ki jih je treba združiti v eno večjo skupno učno enoto in pripraviti v sklopu A3 aktivnosti. V sklopu četrte projektne aktivnosti A4 – Razvoj vsebin, ki jo vodi partner CETEM, se je konzorcij odločil, da organizira nadaljnja tehnična srečanja za O1/A4 med partnerji TECOS, CETEM in ATLANTIS, ki so zadolženi za pripravo tehničnih vsebin na zgoraj omenjenih stebrih.

Na koncu tega petega rednega spletnega srečanja se je konzorcij strinjal, da bo dodal nove novice na spletni strani partnerskih podjetij in glavni projektni strani, kot tudi na Twitter in LinkedIn računu projekta.

Naslednji mesečni sestanek je predviden v začetku junija 2021.

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije – sklic projekta: 2020-1-SI01-KA202-076060.