3. Transnacionalni projektni sestanek 29. in 30. junija 2023

Projektna  skupina  #AMT2P  se bo 29. in 30. junija 2023 sestala v Španiji na 3. transnacionalnem srečanju.

Del dnevnega reda je poročilo o napredku prvega leta in rezultati ocenjevanja kakovosti.

Sledila bo predstavitev trenutnega statusa zasnove in razvoja orodja Training Assistant Tool (TAT), okolja za motivacijo za učenje in akcijskega načrta za aktivnosti multiplikatorskih dogodkov.

#erasmusplus  #naprednaproizvodnja  #plastika  #industrija4.0