Validacija biorazgradljivih lončkov v zaključni etapi projekta LIFE BioTHOP

Sestanek, ki je zaradi trenutnih razmer potekal na daljavo, je povezal vseh 7 partnerjev iz 5 držav članic Evropske unije. Projekt LIFE BioTHOP se bo predvidoma zaključil junija prihodnje leto. V zadnjem polletju bo delo tako partnerjev kot TECOS-a osredotočalo predvsem na validacijo sadilnih lončkov v okolju končnih uporabnikov, teste biorazgradljivosti materiala in vrednotenju vplivov izdelka na okolje. Validacija sadilnih lončkov poteka pri koordinatorju projekta IHPS (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije), ki ocenjuje primernost različnih materialnih formulacij za končno uporabo v delovnem okolju in njihovo obstojnost po večmesečni izpostavljenosti različnim zunanjim vplivom (redna omočenost sadik, gnojila FFS, vpliv UV). Validacija bo potekala vse do meseca marca, ko se prične sezona sajenja hmelja.

TECOS v projektu LIFE BioTHOP nastopa kot projektni partner, odgovoren za načrtovanje in izdelavo demonstrativnih brizganih sadilnih ločkov, ki so izdelani iz novo razvitega biokompozitnega materiala na osnovi odpadnih vlaken hmelja in biorazgradljive matrice. V novembru smo v sodelovanju s koordinatorjem projekta IHPS pripravili predstavitveni video o proizvodnji sadilnih lončkov, kjer smo podrobneje predstavili postopek brizganja, posebnosti priprave biokompozita pred brizganjem in sam proces brizganja sadilnih lončkov. Video si lahko ogledate spodaj. 

Več informacij o projektu najdete na spletni strani LIFE BioTHOP. oz. družbenih omrežjih projekta LinkedIn BioTHOP in Facebook BioTHOP.