TECOS praznuje 30 let!

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije v letošnjem letu praznuje 30 let delovanja. Četrtek, 14. november 2024, si rezervirajte za obeležitev rojstnega dne, ki poleg strokovnega srečanja, pregleda 30 let delovanja, pogleda v prihodnje delo, okrogle mize in srečanja na najvišji ravni, prinaša tudi pomembno novost – slovesno odprtje popolnoma avtomatizirane pilotne linije proizvodnje plastičnih izdelkov s pomočjo 3D-tiskanih orodij, prve tovrstne v slovenskem prostoru.

TECOS se je skozi 30-letno delovanje pozicioniral kot strateški razvojni partner proizvodnim podjetjem v Sloveniji in širši regiji. Ob tem krepi svojo vlogo evropsko prepoznavnega tehnološkega centra na področju razvoja novih izdelkov, orodij in tehnologij. Kot eden nosilcev razvoja Industrije 4.0 in razvoja materialov v Sloveniji ter eden od vodilnih partnerjev v Strateško razvojnem inovacijskem partnerstvu SRIP Tovarne prihodnosti prispeva predvsem k stabilni rasti poslovanja slovenskega orodjarstva.

Celodnevni dogodek ob TECOS-ovem jubileju bo poleg slovesnega odprtja demonstracijske linije z obiskom visokih gostov bo pogled usmeril v prihodnost.

30 let delovanja bo zagotovo priložnost za pregled najvidnejših mejnikov delovanja in podelitev priznanj. Ob tem bomo pogled s številnimi strokovnjaki usmerili tudi v prihodnost ter na okrogli mizi skušali osvetliti konkretne korake za uspešno zasledovanje TECOS-ovih temeljnih ciljev; soustvarjanje razvoja izdelkov in tehnologij z visoko dodano vrednostjo, nudenje podpore slovenskim orodjarjem za prihodnjo rast in zapolnjevanje vrzeli na področju izdelovalnih tehnologij v formalnem sistemu izobraževanja.

Četrtek, 14. november, si rezervirajte za obisk Celja, TECOS-a in celjskega sejmišča, kjer bomo skupaj nazdravili smelim načrtom.