Sodelujte pri raziskavi uporabe aditivnih tehnologij za boljšo zasnovo R&R projekta!

Kakšne tehnologije aditivne proizvodnje uporabljate za izdelavo specifičnih končnih izdelkov? Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi, ki nam bo omogočila prijavo projekta, osredotočenega na analizo različnih tehnologij aditivne proizvodnje na področju tehnološko-ekonomskih in okoljskih vidikov ter primerjavo le-teh s konvencionalnimi tehnologijami proizvodnje.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za tehnologije polimerov (FTPO), Zavodom za gradbeništvo Slovenije, Univerzo v Beljaku, Tehnično univerzo v Gradcu in WoodKPlus pripravljamo projektno idejo za skupni razvojno raziskovalni projekt na temo aditivne proizvodnje oziroma 3D-tiska, ki ga nameravamo prijaviti na razpis Interreg SI AT konec leta 2022.

Vsebina projekta bi temeljila na različnih konkretnih študijskih primerih iz industrije. Tako analiza kot pridobljeno znanje bi bilo na voljo različnim deležnikom, predvsem industrijskim partnerjem, v obliki brezplačnih delavnic ali izobraževanj. Rezultati vprašalnika bodo služili kot izhodišče za pripravo projektne prijave.

Vaše izkušnje so dragocene, zato vas prosimo za nekaj minut časa. Izpolnjen vprašalnik bo močno olajšal prijavo in prispeval k nagovarjanju tematik, ki jih v podjetjih prepoznavate kot ključne.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK