SAMANTHA – projekt, ki nadgrajuje nova znanja na področju aditivnih tehnologij

 

SAMANTHA-LOGO-center-full-color-positive-1600px 

Uvodno srečanje projekta SAMANTHA

Začetno srečanje projekta SAMANTHA je konec septembra 2019 (24. in 25. 9. 2019) potekalo v nemškem Karlsruheju na KIT (Karlsruhe Institute of Technology). Projekt financira Evropska komisija iz programa Erasmus +, “Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Konzorcij, ki ga vodi KIT, sestavljamo še AMUEBLA,Španija, CEIPES, Italija, CENFIM, Španija, CENTROCOT, Italija, ILI-FAU, Nemčija in TECOS, Slovenija.

S projektom SAMANTHA želimo partnerji strateško pristopiti k izboljšanju obstoječih in oblikovanju novih usposabljanj na področju aditivnih tehnologij. Prepričani smo, da trenutna ponudba tovrstnih usposabljanj ne sledi potrebam orodjarskega in bivalnega sektorja. Z oblikovanjem novega programa poklicne kvalifikacije in sistema usposabljanj želimo odgovoriti na potrebo obeh sektorjev po visokotehnološko usposobljenih zaposlenih, s potrebnimi znanji na področju aditivnih tehnologij za doseganje višje učinkovitosti v verigah vrednosti.

IMG 0944Med uvodnim sestankom projektnih partnerjev smo poleg predstavitev vseh prisotnih organizacij in glavnih ciljev projekta predstavili tudi načrtovane aktivnosti projekta.

Partnerji v 36-mesečnem obdobju trajanja projekta načrtujemo razvoj in testiranje 5 ključnih rezultatov:

  • IO1 – Ustvariti prilagodljive učne poti in didaktična orodja za doseganje želenih učnih rezultatov. Na njihovi podlagi bo mogoče prepoznavanje, presojanje in ocenjevanje in ključnih kompetenc, opredeljenih v fokusnih skupinah.
  • IO2 – Zagotoviti oblikovanje programov poklicne kvalifikacije oz. usposabljanj, ki bodo usklajeni z zahtevami orodjarskega in bivalnega sektorja na področju aditivnih tehnologij.
  • IO3 – Povečati digitalno transformacijo in pametno specializacijo obeh sektorjev z ustrezno implementacijo aditivnih tehnologij v svojih verigah vrednosti.
  • IO4 – Povečati konkurenčnost in produktivnost obeh sektorjev s stalnim usposabljanjem / prekvalifikacijo zaposlenih v skladu z zahtevanimi visokotehnološkimi znanji, potrebnimi za vpeljavo Industrije 4.0.
  • IO5 – Ozaveščati in izboljševati ugled diplomantov KET in STEM v družbi ter obe področji uveljaviti kot karierni priložnosti prihodnosti.

IMG 0923Med projektnim srečanjem smo podrobneje obravnavali posamezne korake prvega ključnega rezultata (IO1) in razpravljali o nadaljnjem delu. V zaključni fazi bomo rezultate projekta SAMANTHA predstavili in multiplicirali v vseh sodelujočih državah konzorcija.

Naslednje projektno srečanje konzorcija bo marca 2020 v mestu Yecla v Španiji, ki ga bo gostil projektni partner AMUEBLA.

Več o projektu nadjete na www.samantha-project.eu.

Projekt je financiran ob podpori Evropske komisije, številka vloge 2019-1-DE02-KA202-006458.

 

logoep