Prijava na usposabljanje Industrija 4.0. v plastičarski industriji

Pri pripravi usposabljanj se s podjetjem uskladimo glede želja in ciljev.

  Udeleženec

  Kontaktni podatki

  Podatki o podjetju

  DDV zavezanec

  DANE

  Ostali udeleženci