Novi prostori za nove izzive Demonstracijskega centra Tovarn prihodnosti

Investicija v novo dvorano, veliko 200 m2, znaša 200.000 evrov. Pri zagotavljanju finančnih virov je kot ena od ustanoviteljic na pomoč priskočila Mestna občina Celje, saj TECOS s svojo vlogo raziskovalno-razvojne institucije in interesnega združenja orodjarskim podjetjem tako na regionalni kot nacionalni ravni nudi ključno podporo.

TECOS si kot član SRIP ToP prizadeva za razvoj in implementacijo koncepta Strateškega instrumenta Nacionalnega demonstracijskega centra tovarn prihodnosti, ki vsebuje tako investicije v infrastrukturo (razvoj več demonstracijskih centrov), podporne instrumente za podjetja (vavčerji), sredstva za izobraževanje in mentorske sheme ter dvig kompetenc in tudi podporo pri zaščiti intelektualne lastnine in internacionalizaciji.

V okviru sodelovanja s Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) SRIP ToP želi s prenovljeno Strategijo pametne specializacije področja tovarn prihodnosti zagotoviti uspešno črpanje 9,7 milijona evrov povratnih in nepovratnih sredstev. Podrobnosti o izhodiščih za prenovo najdete TUKAJ.